ทดลองคำนวณดอกเบี้ย 0.88% 2 ปี

จำนวนเงินที่ขอกู้
บาท
จำนวนเงินที่ขอกู้
ปี

ยอดผ่อนชำระต่อเดือน 2 ปีแรก*

0 บาท

* ผลการคำนวณเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนัดหมายเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ทดลองเลือกโปรแล้ว
อย่าลืมไปเลือกโปรที่ใช่ที่โครงการ

ลงทะเบียนด่วน

โครงการทั้งหมด

เลือกทำเล

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • *ระยะเวลาโปรฯ เริ่ม 7 ต.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61 เฉพาะยูนิตและโครงการที่เข้าร่วมรายการ สามารถตรวจสอบรายละเอียดรายการโปรฯ ได้ที่โครงการที่ท่านสนใจ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  • **เฉพาะยูนิตและโครงการที่เข้าร่วมรายการ สามารถตรวจสอบรายละเอียดรายการโปรฯ ได้ที่โครงการที่ท่านสนใจ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  • *** ดอกเบี้ย 0.88% นาน 2 ปี เฉพาะ ธ.กรุงไทย และ ธ.กสิกรไทย เท่านั้น เฉพาะยูนิตที่ร่วมรายการ ระยะเวลาโปรฯ เริ่ม 1 ต.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ/ธนาคารฯ กำหนด
  • * ** ***เมื่อจองและโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 28 ธ.ค. 61