แนะนํา

    โครงการที่เกี่ยวข้อง

     “เริ่มพูด”

     คำที่ต้องการค้นหา

     กำลังประมวลผล ...

     “ไม่ได้รับข้อมูลเสียง”

     ลองใหม่อีกครั้งนะคะ

      {{submenu_experience-ss_col_1}}
      {{submenu_experience-ss_col_2}}
      {{submenu_experience-ss_col_3}}

     ลงชื่อเข้าใช้งาน

     ต้องการข้อเสนอตรงใจ

     กรุณาอัพเดทโปรไฟล์ของคุณ
     เพื่อให้นำเสนอข้อมูลโครงการได้ตรงใจคุณยิ่งขึ้น

     ยินดีต้อนรับน้องๆ นิสิต นักศึกษา
     มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีม
     แสนสิริแอลฟา

     เราพร้อมดูแลและสร้างประสบการณ์การฝึกงานที่ไม่
     เหมือนใคร ให้น้องๆ ได้เรียนรู้
     ฝึกฝน พัฒนาทักษะที่จำเป็น
     อย่างเต็มที่ โดยใช้หลักการลงมือทำงานจริง
     พร้อมไหม? ที่จะท้าทายความสามารถ
     เรียนรู้วิธีการทำงานแบบแสนสิริ 
     และเติบโตแบบก้าวกระโดดไปพร้อมๆ กัน
     Sansiri Alpha Internship Program : ฝึกงานกับแสนสิริ Sansiri Alpha Internship Program : ฝึกงานกับแสนสิริ

     Sansiri Alpha
     Internship Program

     เป็นหลักสูตรฝึกงานที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนที่อยาก
     พัฒนาตนเอง และมีฝันที่ต้องการสร้าง
     ความสำเร็จ
     มาฝึกฝน ลงมือทำงานจริง พร้อมทั้งสนุกไปบรรยากาศ
     และวัฒนธรรมการทำงาน
     ในสไตล์แสนสิริ

     เราพร้อมเปิดรับน้องๆ นักศึกษาที่มั่นใจว่า
     มี DNA ตรงกับเรา

     Growth mindset : มีความมุ่งมั่น อยากพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา

     Growth mindset

     มีความมุ่งมั่น อยากพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
     Eager for success : กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กระหายความสำเร็จ

     Eager for success

     กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กระหายความสำเร็จ
     Achieve Together : สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

     Achieve Together

     สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
     Being a good citizen : เป็นคนที่รับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และเคารพสิทธิของผู้อื่น

     Being a good citizen

     เป็นคนที่รับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และเคารพสิทธิของผู้อื่น
     ช่วงเวลาฝึกงาน คือช่วงเวลาที่เราหาไม่ได้จากห้องเรียน
     น้องๆ Sansiri Alpha ทุกคนจะได้เรียนรู้การทำงานจริงจากพี่ๆ ทีมงาน
     มืออาชีพ
     ที่มีประสบการณ์ มีโอกาสพัฒนาทักษะในสายอาชีพที่สนใจ รับรองว่า
     จะได้ทั้งความรู้
     และประสบการณ์ดีๆ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยทำงานอย่าง
     เต็มตัว

     ฝึกงานกับแสนสิริ ได้อะไรบ้าง?

     นอกเหนือจากประสบการณ์การทำงานจริงที่น้องๆ นักศึกษาจะได้รับแล้ว ยังมี benefit อีกมากมายดังนี้
     Onboarding & Development Program
     Onboarding &
     Development Program
     Mentoring System
     Mentoring System
     Onboarding & Development Program
     Internship Certificate
     Pitching Project Award
     Pitching Project Award
     Fitness and Play zone
     Fitness and Play zone
     Shuttle bus
     Shuttle bus
     On-Site Practical Experience
     On-Site
     Practical Experience
     Internship Allowance
     Internship Allowance

     INTERN EXPERIENCES

     พบประสบการณ์จริงการฝึกงานกับแสนสิริ จากน้องๆ นักศึกษาหลากหลายสถาบันและสาขาวิชา
     INTERN EXPERIENCES
     INTERN EXPERIENCES
     Internship Experiences
     เป็นบริษัทที่มีแนวคิดการทำงานที่ทัน
     สมัยมาก ทั้งเรื่องวิธีการทำงานและ
     สวัสดิการ มีการดูแลพนักงาน และ
     บรรยากาศการทำงานดี มีที่นั่งทำงานให้
     เลือกหลากหลาย 
     น้องข้าวโอ๊ต
     Architect Intern
     Internship Experiences
     ได้นำความรู้มาใช้จริง ได้เทคนิคการ
     ทำงานต่างๆ พี่ๆ ไม่ได้สอนงานอย่าง
     เดียว ยังสอนการใช้ชีวิต การรับมือกับ
     ปัญหา ทำให้การฝึกงานครั้งนี้ได้อะไร
     เยอะกว่าที่คิดเลยค่ะ
     น้องเฟิร์น
     Site Engineer Intern
     Internship Experiences
     ได้ลองทำงานจริง ประสานงานกับหลาย
     ฝ่าย ได้เริ่มงานด้วยตัวเองและรับผิด
     ชอบจนจบ ได้เห็นมุมมองของคนที่ทำ
     งานจริงๆว่าเป็นยังไง ที่น่าจะหาได้ยาก
     ถ้าไปฝึกงานที่อื่น
     น้องมินท์
     Architect Intern
     Internship Experiences
     ได้นำความรู้ที่เรียนมาลงมือทำจริง เห็น
     ภาพการทำงานใน corporate แบบ
     Insight รวมทั้งออฟฟิศสวย สิ่งแวดล้อม
     ดี สังคมดี พี่ๆ น่ารัก สวัสดิการ และการ
     ดูแลดีมากๆ
     น้องขุน
     Marketing Intern
     Internship Experiences
     ได้รู้บทบาทของการเป็น Developer
     ตั้งแต่เริ่มจนจบโครงการ พี่ๆดูแลดี
     สภาพแวดล้อมดี การจัดการภายในอ
     งค์กรเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ มี play
     zone ให้พักผ่อน
     น้องซันเดย์
     Site Engineer Intern
     Internship Experiences
     เป็นบริษัทที่สภาพแวดล้อมในการ
     ทำงานดีมาก เหมาะสำหรับคนที่ต้องการ
     ทำงานในบริษัทที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
     และส่งเสริมการทำงาน
     น้องกาย
     Site Engineer Intern
     Internship Experiences
     เป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญทั้งพนักงาน
     และกับลูกค้า มีความเข้าใจในสิ่งที่พวก
     เขาต้องการ อีกทั้งยังมีมาตรฐานในเรื่อง
     ของการทำงานให้ออกมามีประสิทธิภาพ
     น้องแป้ง
     QC Engineer Intern
     Internship Experiences
     ได้เข้าใจการทำงานในองค์กรใหญ่มาก
     ขึ้น ได้ลงมือทำงานจริง ที่ไม่ใช่แค่ซื้อ
     กาแฟ ถ่ายเอกสาร พี่ในฝ่ายคอย
     support เสมือนเป็นพนักงานคนนึงเลยค่ะ
     น้องยีนส์
     Corporate Marketing Intern
     Internship Experiences
     ได้ทำ project กับเพื่อนต่างคณะ
     ได้connection เยอะ ได้เรียนรู้งานจริง
     ทำให้ได้อะไรเยอะมาก ถ้าเทียบกับ
     เพื่อนๆ ที่ไปฝึกอสังหาฯ บริษัทอื่น
     น้องเอ
     LIV-24 Intern
     Internship Experiences
     บรรยากาศการ Workshop สนุกมาก ที่
     ได้ใส่ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่
     สอดคล้องกับวัฒนธรรมการทำงานของแสนสิริ
     มีพื้นที่ให้สามารถลองผิดลองถูกได้
     น้องบี
     Sales Intern
     Internship Experiences
     พี่ๆในเเผนกพร้อมดูแล และสอนงาน
     อย่างเต็มที่มากจริงๆ จนกระทั่งจบการฝึกงาน
     พี่ๆ ก็ยังให้คอนแทคเพื่อติดต่อหากมีปัญหา
     ยกให้เป็นอีกสังคมหนึ่งที่ดีมากๆ ครับ
     น้องดีน
     Marketing Intern
     Internship Experiences
     ที่นี่เป็นการทำงานที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนอยู่บ้าน
     ได้ทำงานกับคนเก่งๆมากมาย ทำให้เราได้เรียนรู้
     เติบโตได้ดีมาก มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย
     น้องท้อป
     Site Engineer Intern

     รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน 2568

     คุณสมบัติของผู้สมัคร
     • นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปี 3- 4 และนักศึกษาชั้นปี 5 (สำหรับน้องๆ หลักสูตร 5 ปี)
     • สาขาวิชาที่เรียนเกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
     ระยะเวลาการฝึกงาน
     ฝึกงานภาคฤดูร้อน (เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม)
     ตำแหน่งเปิดรับ
     • Quality Control Engineer​
     • Project Site Engineer​
     • Engineer Homecare ​​
     • Marketing (High rise/Low rise)​​
     • Corporate Marketing​​
     • Architect​
     • Landscape​
     • Interior Designer
     • Financial & Accounting​
     ดูรายละเอียดตำแหน่ง
     ช่องทางการสมัคร
     ติดตามช่องทางการเปิดรับสมัครได้ที่ ​
     ช่วงเวลาการเปิดรับ
     Activities
     • เปิดรับสมัคร
     • คัดเลือก​​
     • ประกาศผล​​
     • ฝึกงาน​​
     Date
     • 16 ก.ย. 2567 - 15 พ.ย. 2567
     • 16 พ.ย. 2567 - 15 ม.ค. 2568
     • 16 - 31 ม.ค. 2568
     • 2 มิ.ย. 2568 - 31 ก.ค. 2568
     สมัครฝึกงานกับแสนสิริ
     อ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อผู้สมัครงาน
     และผู้สมัครฝึกงาน

     ที่ทำงานของพวกเรา

     บริษัทแสนสิริ และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจในหลากหลายทำเลทั่วประเทศ
     สามารถสมัครงานกับเราตามสำนักงานสาขาดังนี้

     คำถามที่พบบ่อย

     • ฝึกงานภาคฤดูร้อน
      (เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม)
      ระยะเวลาการฝึกอย่างน้อย 8 สัปดาห์

      โปรแกรมการฝึกงานตามโครงการนี้ บริษัทได้ออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อทำให้น้องๆ ได้เรียนรู้ครบทุกมิติ
      ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ดังนั้นการฝึกงานจึงมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม
      กับปฏิทินการศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัย แต่หากกำหนดการฝึกงานของมหาวิทยาลัยไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่
      บมจ.แสนสิริกำหนด ก็สามารถสมัครเข้ามาได้เช่นกัน ซึ่งในกรณีนี้บริษัทฯ อาจมีการพิจารณากำหนดระยะเวลา
      การฝึกงานที่เหมาะสมให้เป็นกรณีๆ ได้เช่นกันค่ะ

     • สามารถสมัครได้มากกว่า 1 ตำแหน่งงานค่ะ โดยขั้นตอนการสมัครจะมีตำแหน่งงานให้น้องๆ เลือกได้ 2 อันดับ
      ด้วยกัน และในระหว่างกระบวนการคัดเลือก และการสัมภาษณ์ จะมีการพิจารณาความต้องการของน้องๆ
      และความเหมาะสมของแต่ละงานอีกครั้ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย

     • เอกสารที่ใช้ในการสมัครฝึกงานมี Resume/CV, Transcript และ Portfolio (ถ้ามี)

     • ผลการสมัคร : บริษัทจะใช้เวลาในการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น และแจ้งผลประมาณ 1 สัปดาห์หลังจากสมัคร

      ผลการสัมภาษณ์ : บริษัทจะใช้เวลาในการพิจารณา และแจ้งผลภายในเดือนมกราคมของทุกปี

     • ทางบริษัทจะติดต่อกลับผ่านอีเมล และทางโทรศัพท์ ตามที่ผู้สมัครได้กรอกรายละเอียดใบสมัครค่ะ

     • ในขั้นตอนการสมัคร ระบบจะอนุญาตให้ผู้สมัคร สมัครได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ดังนั้นบริษัทฯ
      จึงขอความร่วมมือจากน้องๆ ผู้สมัครกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อเป็นประโยชน์
      ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ และจัดหาตำแหน่งที่เหมาะสมในแต่ละสายงานให้กับน้องๆ

      ทั้งนี้ภายหลังสมัครแล้ว หากน้องๆ ท่านใด มีความจำเป็นต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับการสมัคร
      สามารถส่งอีเมลมาแจ้งภายหลังได้ที่ naphat.no@sansiri.com เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไปค่ะ

     • โครงการนี้เรามุ่งเน้นให้น้องได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์อย่างเต็มที่ และมีความสุขกับบรรยากาศ
      และวัฒนธรรมในการทำงานตลอดการฝึกงาน ดังนั้นเราจึงคัดเลือกน้องๆ นักศึกษาที่มี DNA ใกล้เคียง
      กับความเป็นแสนสิริ ซึ่ง DNA ของแสนสิริ นั้นประกอบด้วย การเป็นคนที่มีความอยากพัฒนาตัวเอง
      อยู่ตลอดเวลา มีความกระหายที่จะประสบความสำเร็จ มีวินัยในการทำงานทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และที่สำคัญ
      ที่สุดคือ การเป็น Good Citizen ที่รับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและเคารพในสิทธิของผู้อื่น

     • สำนักงานใหญ่ SIRI Campus หรือ Project Site ที่กำหนด (ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน)

     • วันทำงาน:

      ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
      • สายงานการตลาด
      • สายงานสถาปัตย์และการออกแบบ
      • สายการเงินและบัญชี
      ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์
      • สายงานวิศวกรรม

      เวลาทำงาน: 9:00-17:30 น.

     • ไม่มีนโนบาย WFH ค่ะ น้องๆ จะเข้าปฏิบัติงานที่ SIRI Campus หรือตาม Project Site ที่กำหนด

     • ทางบริษัทจะมีทีมพี่เลี้ยงคอยดูแลน้องๆ อย่างใกล้ชิด ทั้งพี่ HR Mentor และ Professional Team
      เพื่อให้น้องๆ สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และเรียนรู้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     • แต่งกายตามฟรีสไตล์ แต่ต้องให้เหมาะสม และคล่องตัวกับลักษณะงานด้วยค่ะ

     • โปรแกรมที่เราออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับน้องๆ โครงการนี้โดยเฉพาะ มีการอบรมพัฒนาทักษะ
      และการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมและ Workshop มากมาย เพื่อให้น้องๆ มีความพร้อมในทุกด้าน ก่อนไปลงมือปฏิบัติงานจริง

      1. กิจกรรม Board game และ Business value chain workshop เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้น้องๆ มีความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนทั้งหมดในการดำเนินธุรกิจ ได้เรียนรู้ถึง การคิดวิเคราะห์, การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจเสมือนเป็นเจ้าของธุรกิจจริงๆ
      2. กิจกรรม Pitching Perfect Essentials and Workshop เป็นกิจกรรมที่จะช่วยยกระดับ ทักษะ และเทคนิคการนำเสนอ Project ต่างๆอย่างมืออาชีพ จากพี่ๆผู้เชี่ยวชาญ
      3. กิจกรรม Expert Insights: Career Talk เคล็ดลับความสำเร็จจากพี่ๆผู้บริหาร เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ และมองเห็นภาพเส้นทางในสายอาชีพของตนเองในอนาคตชัดเจนมากขึ้น
      4. Warm -up games เพื่อทำให้ได้ทำความรู้จักกับพี่ ๆ ในแสนสิริเเละเพื่อนๆจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้รับมุมมองใหม่ ๆ เพื่อให้น้องได้มี Connection มากขึ้น

     • มีแน่นอนค่ะ แสนสิริยินดีเปิดโอกาสให้น้องๆ ทุกคนได้ Shining ขอแค่น้องๆ แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่
      เรียนรู้ และสนุกกับการทำงานตลอดโปรแกรม ก็มีสิทธิที่จะได้ร่วมงานกับแสนสิริค่ะ

     ติดตามข่าวสารและกิจกรรมอัพเดต ของ Sansiri Alpha ได้ที่​
     หรือ​

     ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

     บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)​

     สิริ แคมปัส เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง​ แขวงพระโขนงเหนือ ​เขตวัฒนา​ กรุงเทพมหานคร 10110

     ฝึกงานกับแสนสิริ