ข้อมูลโครงการ แปลนอาคาร

 • Building AGround Floor

  zoom
 • Building A2nd Floor Plan

  zoom
 • Building A3rd Floor Plan

  zoom
 • Building A4th Floor Plan

  zoom
 • Building A5th Floor Plan

  zoom
 • Building A6th Floor Plan

  zoom
 • Building A7th Floor Plan

  zoom
 • Building A8th Floor Plan

  zoom
 • Building BGround Floor

  zoom
 • Building B2nd Floor Plan

  zoom
 • Building B3rd Floor Plan

  zoom
 • Building B4th Floor Plan

  zoom
 • Building B5th Floor Plan

  zoom
 • Building B6th Floor Plan

  zoom
 • Building B7th Floor Plan

  zoom
 • Building B8th Floor Plan

  zoom
 • Building A

  • Ground Floor
  • 2nd Floor Plan
  • 3rd Floor Plan
  • 4th Floor Plan
  • 5th Floor Plan
  • 6th Floor Plan
  • 7th Floor Plan
  • 8th Floor Plan
 • Building B

  • Ground Floor
  • 2nd Floor Plan
  • 3rd Floor Plan
  • 4th Floor Plan
  • 5th Floor Plan
  • 6th Floor Plan
  • 7th Floor Plan
  • 8th Floor Plan

Copyright©2013. Sansiri Public Co., Ltd. All rights reserved. | เข้าสู่หน้าหลัก Sansiri.com
ภาพที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ประกอบด้วย ภาพที่ถ่ายจากสถานที่จริง, ภาพจริงบรรยากาศจำลอง และภาพจำลอง หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาพใด ๆ สามารถสอบถามจากเจ้าหน้าที่ หรือเข้าเยี่ยมชมสถานที่จริง ณ โครงการ โทร. 1685