EVERYDAY VISIONARY
The Evolution of Next - Generation Living

Global Investment - A New Standard of Living

A New Standard of Living
มาตรฐานใหม่ของการใช้ชีวิต

ภาพรวม

เราอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตเข้ามามีส่วนสำคัญต่อการใช้ชีวิต แต่ในความเป็นจริงเราเองคือผู้กำหนดการพัฒนาเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเรา แสนสิริกระตุ้นให้เกิดการลงทุนและการร่วมมือใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั่วโลก และไม่เพียงแต่สร้างที่อยู่อาศัยที่คนต้องการ แต่เรายังพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนที่อาศัยในที่อยู่เหล่านั้นไปพร้อมกัน

Global Investment - A New Standard of Living

การเดินทาง

คาดการณ์กันว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2563 เงินจำนวนสูงถึง 1.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐจะหมดไปกับค่าเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละปี ผู้คนไม่เพียงเดินทางบ่อยขึ้นเท่านั้น แต่ยังทำให้เทรนด์การเดินทางเปลี่ยนไปอีกด้วย

Global Investment - A New Standard of Living

แพกเกจท่องเที่ยวในวันหยุด อาหารพร้อมที่พักที่รีสอร์ต กับการเอกเขนกบนชายหาดที่แน่นขนัดไปด้วยนักท่องเที่ยว …เทรนด์เหล่านี้กำลังจะหายไป ตอนนี้การค้นหาวัฒนธรรมใหม่ๆ การตัดสินใจท่องเที่ยวแบบไม่ต้องเตรียมการล่วงหน้า และประสบการณ์การอยู่อาศัยแบบคนพื้นที่กำลังจะมาแทนที่

ตอนนี้การค้นหาวัฒนธรรม
ใหม่ๆ การตัดสินใจท่องเที่ยว
แบบไม่ต้องเตรียมการ
ล่วงหน้า และประสบการณ์
การอยู่อาศัยแบบคนพื้นที่
กำลังจะมาแทนที่

และนี่เป็นสาเหตุที่ทำไมแสนสิริจึงลงทุนกับบริษัทที่บุกเบิก และตอบสนองความต้องการของนักเดินทางยุคใหม่ จากเทรนด์การชื่นชอบการท่องเที่ยวในละแวกบ้าน (staycations) สู่การบริการเช่าบ้านออนไลน์ที่จะมอบประสบการณ์ใหม่ๆ แก่ผู้คนในระแวกนั้น แสนสิริเราต้องการทำให้แน่ใจว่าเราได้เสนอแนวทางการท่องเที่ยวระดับโลกอย่างที่ทุกคนคาดหวังและสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับแบรนด์

Global Investment - A New Standard of Living
Global Investment - A New Standard of Living

การค้นพบสิ่งใหม่

คนรุ่นใหม่มีแนวโน้มที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวไปยังเมืองที่มีสีสันเปี่ยมชีวิตชีวาทั่วทุกมุมโลก มีพฤติกรรมการจองที่พักแบบไม่ต้องเตรียมการล่วงหน้า มีความคล่องตัวสูงในการทำงานนอกสถานที่ และมีความกล้าท้าทายรูปแบบการใช้ชีวิตแบบเดิม ๆ

ทว่า…ด้วยอิสระและทางเลือกมากมาย พวกเขาจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่พลาดการพูดคุยกับผู้คนทั่วโลกและได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตไปด้วยพร้อมกัน? คำตอบก็คือ การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเดินทางปฏิบัติมาโดยตลอดนั่นเอง

ด้วยอิสระและทางเลือก
มากมาย การปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือ
จะช่วยให้ไม่พลาดการ
พูดคุยกับผู้คนทั่วโลกและ
ได้สิ่งที่ดีที่สุดไปด้วย
พร้อมกัน

แสนสิริเข้าใจถึงชีวิตในปัจจุบันที่มีตัวเลือกมากมาย เราจึงต้องการผู้นำทางความคิดเพื่อช่วยตัดสินใจ เราให้ความสำคัญกับการเป็นพันธมิตรกับบริษัทที่เป็นผู้นำในตลาดโลก จากการเป็นพันธมิตรกับผู้นำทางรสนิยมระดับโลก สื่อระดับโลก และการลงทุนในตลาดศิลปะออนไลน์ระดับโลก แสนสิริต้องการให้พลังคุณต่อการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ถูกต้องในชีวิต

Global Investment - A New Standard of Living
Global Investment - A New Standard of Living
Global Investment - A New Standard of Living

การบริโภค

ทุกวันนี้อาหารส่วนใหญ่ที่เราบริโภคมาจากแหล่งเพาะปลูกที่ห่างไกล คนรุ่นใหม่ใส่ใจในเรื่องจริยธรรมและระบบนิเวศของที่มาแหล่งอาหาร ทั้งยังทราบอีกว่าการลดระยะทางจากแหล่งผลิตถึงโต๊ะอาหารย่อมหมายถึงคุณภาพของอาหารที่ดีขึ้น

Global Investment - A New Standard of Living

คนรุ่นใหม่ใส่ใจเรื่อง
จริยธรรมและระบบนิเวศน์
ที่มาแห่งอาหาร

แต่จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถลดระยะทางเหล่านั้น จะดีแค่ไหนถ้าคุณกินอาหารอร่อยที่หลากหลายอยู่ที่บ้านของคุณ ที่แสนสิริเรากำลังมองหาวิธีการตอบสนองการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ เราหาวิธีเชื่อมโยงลูกบ้านจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว แต่เมื่อไหร่ที่เราเห็นโอกาส เราจะพัฒนาเพื่อเติมเต็มความต้องการเหล่านั้น

เราชำนาญในการเติมเต็มความต้องการ แต่เราต้องการสร้างมาตรฐานและความคาดหวังใหม่ๆ แสนสิริมีการนำ smart indoor farm ให้กับผู้อยู่อาศัยในเมือง ซึ่งทำให้ลูกบ้านของเราสามารถรับประทานผักสดได้จากบ้านที่เขาอยู่ นี่เป็นเพียงวิธีหนึ่งที่เราคิดเท่าทันโลก เพื่อส่งมอบมาตรฐานใหม่ของการอยู่อาศัยให้กับลูกบ้านของเรา

Global Investment - A New Standard of Living

รูปแบบการทำงาน

ภายในปี 2025 ร้อยละ 75 ของกลุ่มคนทำงานจะประกอบไปด้วยประชากรที่ไม่ได้ยึดติดกับถิ่นที่อยู่ แต่ขับเคลื่อนด้วยจิตวิญญาณของนักลงทุนที่เป็นอิสระ

Global Investment - A New Standard of Living

พวกเขาส่วนมากคือคนทำงานอิสระหรือเจ้าของบริษัทสตาร์ทอัพ และโลกก็คือออฟฟิศสำหรับพวกเขา รูปแบบสำนักงานที่เหมาะกับการทำงานของพวกเขาคือโคเวิร์กกิ้งสเปซ สถานที่ๆ คนทำธุรกิจไปเข้าสร้างสังคม ไปสร้างงานใหม่ๆ และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์

Global Investment - A New Standard of Living

รูปแบบสำนักงานที่เหมาะ
กับการทำงานของพวกเขา
คือโคเวิร์คกิ้่งสเปซ สถานที่ๆ
คนทำธุรกิจไปเข้าสร้าง
สังคม ไปสร้างงานใหม่ๆ
และจุดประกายความคิด
สร้างสรรค์

การลงทุนล่าสุดของแสนสิริสะท้อนความเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานและสร้างธุรกิจของคน เราเป็นพันธมิตรกับบริษัทที่มีแนวคิดก้าวหน้าและเข้าใจความสำคัญถึงความยืดหยุ่นในการทำงานของกลุ่มผู้ประกอบการ และหนุ่มสาวออฟฟิศสมัยใหม่ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง พันธมิตรของเราเชื่อมโยงแสนสิริกับกลุ่มคนทำงานทั่วโลกที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ และสร้างมาตรฐานใหม่ถึงการปรับตัวที่ยืดหยุ่นของสถานประกอบการ

Global Investment - A New Standard of Living
Global Investment - A New Standard of Living

สนุกกับชีวิต

โรงแรมต่างๆ ก็เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจของตนเช่นกัน โรงแรมทุกวันนี้ไม่ใช่สถานที่เพียงเพื่อล้มตัวลงนอนอีกต่อไป แต่เป็นเสมือนการได้สัมผัสประสบการณ์สร้างสรรค์ของชุมชนในย่านนั้นๆ อีกด้วย

ทุกวันนี้คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวต่างเข้ามาใช้พื้นที่ร่วมกัน และสิ่งที่ดึงให้พวกเขามานั้น คือประสบการณ์และช่วงเวลาพิเศษที่ไม่สามารถหาได้จากที่อื่น กลุ่มคนเอาใจยากกลุ่มนี้มองหาการเติมเต็มทางวัฒนธรรมที่ไม่ใช่แค่วัตถุ พวกเขาต้องการสิ่งที่จริงมากกว่าความประดิษฐ์ฉาบฉวย และนิยมไปยังสถานที่น่าสนใจในท้องถิ่นมากกว่าแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม

Global Investment - A New Standard of Living

ทุกวันนี้
คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว
ต่างเข้ามาใช้พื้นที่ร่วมกัน

แสนสิริตอบสนองความต้องการนี้ด้วยการสร้างความหลากหลาย เราลงทุนในแบรนด์โรงแรมระดับโลกแนวใหม่ โดยไม่ยึดติดกับวิธีคิดแบบใดแบบหนึ่ง นี่คือโรงแรมที่จะมอบประสบการณ์ที่เหนือยิ่งกว่าที่พักหรูให้กับลูกค้าผู้รอบรู้ของพวกเขา ไม่ว่าคุณจะเลือกรับประทานอาหารในภัตตาคารดัง หรือเต้นรำกับคนท้องถิ่นในคลับของโรงแรม พวกเขาคือบริษัทที่พร้อมจะมอบประสบการณ์พิเศษแก่คุณมากกว่าสิ่งที่แบรนด์โรงแรมอื่นเคยมอบให้

Global Investment - Download Sansiri Everyday Visionary Book

อ่านฉบับเต็ม
Everyday Visionary Book

ดาวน์โหลด