EVERYDAY VISIONARY
The Evolution of Next - Generation Living

Global Investment - Mr. Srettha Thavisin

A SANSIRI VISION

นับเป็นเวลากว่าสามทศวรรษมาแล้ว ที่แสนสิริได้ยึดมั่นต่อปรัชญาการสร้างสรรค์โครงการที่อยู่อาศัยที่คำนึงถึง และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก โดยร่วมจับมือกับพันธมิตรผู้เปี่ยมศักยภาพในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนบนโลกใบนี้ให้ดียิ่งขึ้น ทว่าในความร่วมมือทั้งหลายที่ผ่านมา อาจไม่มีครั้งใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการผนึกกำลังในการสร้างแบรนด์ที่มีวิสัยทัศน์ในการนำเสนอนวัตกรรม และแนวคิดใหม่ในการอยู่อาศัยที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Everyday Visionaries) ของเรา

ในโลกสมัยใบใหม่ที่เต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดก้าวล้ำกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว บริษัทมากมายจำนวนนับไม่ถ้วนที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดต่างใช้เทคโนโลยีเพื่อประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างความโดดเด่นและแตกต่างให้กับธุรกิจของตัวเอง และเช่นเคย…ในฐานะผู้นำทางธุรกิจ เราจะไม่รออนาคตให้มาหา แต่เลือกที่จะเป็นผู้สร้างขึ้นมาเอง

เราไม่รอให้อนาคตมาหา
แต่เลือกที่จะเป็นผู้สร้าง
ขึ้นมาเอง

ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรคุณภาพที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดี รวมไปถึงแบรนด์ต่างๆ ที่ร่วมผนึกกำลังกับเราล้วนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์อย่างแท้จริง พันธมิตรแต่ละรายเต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพที่จะเปลี่ยนกรอบความคิดเดิมๆ และส่งเสริมธุรกิจของแสนสิริให้เติบโตอย่างมั่นคงแข็งแกร่งเช่นเดียวกับแสนสิริ…พันธมิตรของเรานี้ต่างเชื่อมั่นในพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ก่อเกิดจากการออกแบบที่ดีที่คำนึงถึงผู้บริโภคเป็นจุดศูนย์กลาง การยึดมั่นในพันธสัญญาที่จะยกระดับคุณภาพชีวิต และแรงปรารถนาอันแรงกล้าที่มุ่งพัฒนาชีวิตในแต่ละวัน รวมไปถึงภาคธุรกิจโดยรวมทั้งหมด

แบรนด์ธุรกิจเหล่านี้บริหารงานโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและจุดมุ่งหมายร่วมกัน แสนสิริได้สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับกลุ่มคนเหล่านี้มาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ก่อเกิดเป็นความร่วมมือทางธุรกิจที่ถือกำเนิดจากความผูกพันและความชื่นชมในความตั้งใจอย่างแรงกล้าของกันและกัน แต่ละพันธมิตรของเราล้วนโดดเด่น เป็นที่ยอมรับและชื่นชมในอุตสาหกรรมธุรกิจของตัวเองทั้งในด้านของการพัฒนาผลิตสินค้าที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ รวมไปถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง ซึ่งเมื่อได้ผนึกกำลังร่วมกับแสนสิริ จึงก่อให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาแนวคิดที่อยู่อาศัยรูปแบบใหม่ที่สามารถเข้าถึง และตอบสนองกลุ่มเป้าหมายได้ทั่วทุกมุมโลกและนี่คือหน้าประวัติศาสตร์ที่น่าตื่นตาตื่นใจบทใหม่ของแสนสิริ… ช่วงเวลาสำคัญที่จะได้เขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปพร้อมๆ กับพันธมิตรที่แข็งแกร่งกลุ่มนี้ไปด้วยกัน

Global Investment - Sansiri’s Evolution

Sansiri’s Evolution

แสนสิริขับเคลื่อนด้วยเจตนารมณ์ของการสร้างธุรกิจไทย ทั้งความร่วมมือและการต้อนรับที่เป็นมิตร แต่เรามีเป้าหมายระดับสากลเสมอ นี่คือเหตุผลที่การลงทุนใหม่ๆ ของเรามักจะร่วมมือกับบริษัทที่มีเป้าหมายในระดับสากลเช่นเดียวกัน คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลก โดยเริ่มจากบ้านที่พวกเขาอาศัยอยู่ เรามักคิดเสมอว่าอะไรที่จะสร้างให้เกิดสังคมคุณภาพ ชุมชนที่อาศัยอยู่มีผลต่อการใช้ชีวิตหรือไม่ และจะทำอย่างไรที่เราจะยกระดับสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน หรือบริการให้ได้มาตรฐานสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้

Global Investment - Sansiri Flagship Project
Global Investment - Sansiri Flagship Project

เราใส่ใจลูกบ้านมาเป็น
อันดับแรก

ด้วยพันธมิตรและการลงทุนใหม่ๆ ของเรา ย่อมนำไปสู่กลุ่มเป้าหมายตลาด และกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาของแสนสิริ เราใส่ใจลูกบ้านมาเป็นอันดับแรก และไม่เคยลืมที่จะตอบสนองความต้องการที่แท้จริงให้กับลูกบ้าน เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังที่หลากหลายนั้น เราค่อยๆ ปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ใหม่ของแสนสิริที่ผู้พัฒนาอสังหาฯ ควรจะเป็น

Global Investment - Sansiri Flagship Project

การลงทุนล่าสุดของเราสะท้อนความมุ่งมั่นของแสนสิริ ที่ต้องการส่งมอบความคาดหวังที่จะมีชีวิตที่ดี รวมถึงตั้งมาตรฐานที่ดีสำหรับคนทุกรุ่น เห็นได้จากเว็บไซต์ Artsy ที่มีวิสัยทัศน์ที่จะทำให้ตลาดงานศิลปะสามารถเข้าถึงได้ง่าย หรือ Siri Ventures ที่ต้องการเพิ่มความสะดวกสบาย และประสิทธิภาพให้โครงการต่างๆ ของแสนสิริ

Global Investment - Sansiri Flagship Project
 Global Investment - Sansiri Flagship Project

แสนสิริยืนหยัดอยู่แนวหน้าของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับพรีเมียมในประเทศไทยมาตลอดสามสิบปีที่ผ่านมา โดยมีโครงการกว่า 300 โครงการ หรือกว่า 80,000 ยูนิต เราเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั่วโลก ในเรื่องของบริการที่เหนือระดับความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกับลูกบ้านที่มั่นใจได้ถึงคุณภาพ และนี่...เป็นเพียงจุดเริ่มต้น

Global Investment - Sansiri Flagship Project

นวัตกรรมและพลังบวกของเรา ทำให้แสนสิริเสมือนแม่เหล็กดึงดูดธุรกิจที่มีแนวคิดระดับสากล และเชื่อว่าเราจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นี้ไปด้วยกัน วันนี้แสนสิริตั้งใจที่จะทำงานกับพันธมิตรต่างๆ ของเรา เพื่อสร้างชีวิตให้ดียิ่งขึ้นเพื่อลูกค้าทั่วโลก เรายังเป็นผู้นำและมุ่งมั่นที่จะตอบสนองในทุกระดับความต้องการ

Global Investment - Download Sansiri Everyday Visionary Book

อ่านฉบับเต็ม
Everyday Visionary Book

ดาวน์โหลด