ข้อกำหนดและเงื่อนไข

นโยบายความเป็นส่วนตัวออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณ
เข้าใจทางเลือกเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณ
เมื่อใช้เว็บไซต์และบริการของแสนสิริ บริษัทในเครือ
บริษัทร่วมทุน และ/หรือ พาร์ทเนอร์ของบริษัท

เราใส่ใจทุกข้อมูลของคุณเสมอมา เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณมากยิ่งขึ้น พร้อมปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างดีที่สุด และเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย รวมถึงให้คุณควบคุมการใช้งานข้อมูล และเลือกสรรข่าวสารที่สนใจได้ตามต้องการ

อ่าน นโยบายรักษาความลับส่วนบุคคล และ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของเรา