ศูนย์ความเป็นส่วนตัว

ศูนย์ความเป็นส่วนตัว ออกแบบมาเพื่อ
ช่วยให้คุณเข้าใจทางเลือกเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณ
เมื่อใช้เว็บไซต์และบริการของแสนสิริ บริษัทในเครือ
บริษัทร่วมทุน และ/หรือ พาร์ทเนอร์ของบริษัท

เราใส่ใจทุกข้อมูลของคุณเสมอมา เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการที่ตรงกับความสนใจ
ของคุณมากยิ่งขึ้น พร้อมปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างดีที่สุด และเก็บรักษาไว้
อย่างปลอดภัย รวมถึงให้คุณควบคุมการใช้งานข้อมูล และเลือกสรรข่าวสารที่สนใจได้
ตามต้องการ

อ่าน แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของเรา