การใช้สิทธิความเป็นส่วนตัว

การใช้สิทธิ์ความเป็นส่วนตัว (Data Subject Requests)

หากมีข้อสงสัย หรือข้อคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านสามารถติดต่อ แสนสิริ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถานที่ติดต่อ: 59 ซอยริมคลองพระโขนง พระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
เบอร์โทรศัพท์: 1685
อีเมล: cs@sansiri.coom

หากท่านประสงค์ยื่นคำร้องเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล
กรุณาระบุรายละเอียดใน ใบคำร้องการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
พร้อมแนบเอกสารประกอบตามใบคำร้องดังกล่าวให้ครบถ้วน
ส่งมาที่ อีเมล: cs@sansiri.coom

ดาวน์โหลด ใบคำร้องการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล