เศรษฐสิริ ราชพฤกษ์-จรัญฯ
สิริกานดา

สิริกานดา

พื้นที่ใช้สอย 160 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
1 ห้องรับแขก 2 ที่จอดรถ

สิริกานดา
สิริกานดา
สิริกานดา
สิริกานดา
สิริกานดา
สิริกานดา
พื้นที่ใช้สอย 160 ตร.ม.
สิริญาดา B
พื้นที่ใช้สอย 189 ตร.ม.
สิริญาดา W
พื้นที่ใช้สอย 199 ตร.ม.
สิรินันทา
พื้นที่ใช้สอย 242 ตร.ม.
สิริเบญจา
พื้นที่ใช้สอย 283 ตร.ม.
สิรินันทา B พื้นที่ใช้สอย 256 ตร.ม.