ยอดขาย  ยูนิต มูลค่า
(ล้านบาท)
ร้อยละของ
มูลค่ารวม
%Q-o-Q %Y-o-Y
ไตรมาสที่
1/2557
ยอดรวม -1,037 388 100 -92 -98
บ้านเดี่ยว 221 1,947 502 -24 -24
ทาวน์เฮาส์ 60 225 58 38 -56
คอนโดมิเนียม -1,318 -1,785 -460 -179 -110
ไตรมาสที่
2/2557
ยอดรวม 754 3,893 100 - -
บ้านเดี่ยว 343 2,897 74 49 6
ทาวน์เฮาส์ 106 330 8 46 -38
คอนโดมิเนียม 305 666 17 -137 -85

    ยูนิต มูลค่า
(ล้านบาท)
ร้อยละของ
มูลค่ารวม
%Y-o-Y
ปี 2557 ยอดรวม -283 4,281 100 -
บ้านเดี่ยว 564 4,844 113 -
ทาวน์เฮาส์ 166 555 13 -
คอนโดมิเนียม -1,013 1,119 -26 -
  ยูนิต มูลค่า
(ล้านบาท)
ร้อยละของ
มูลค่ารวม
%Q-o-Q %Y-o-Y
ไตรมาสที่
1/2556
ยอดรวม 6,818 20,903 100 29 91
บ้านเดี่ยว 344 2,549 12 3 -6
ทาวน์เฮาส์ 143 515 2 -4 -57
คอนโดมิเนียม 6,331 17,840 85 35 153
ไตรมาสที่
2/2556
ยอดรวม 2,125 7,706 100 -63 6
บ้านเดี่ยว 298 2,724 35 7 14
ทาวน์เฮาส์ 176 529 7 3 -38
คอนโดมิเนียม 1,651 4,454 58 -75 10
ไตรมาสที่
3/2556
ยอดรวม 2,758 8,574 100 11 6
บ้านเดี่ยว 271 3,056 36 12 7
ทาวน์เฮาส์ 158 614 7 16 -41
คอนโดมิเนียม 2,329 4,904 57 10 16
ไตรมาสที่
4/2556
ยอดขายรวม 1,040 4,985 100 -42 -69
บ้านเดี่ยว 276 2,550 51 -17 3
ทาวน์เฮาส์ 41 163 3 -73 -70
คอนโดมิเนียม 723 2,272 46 -54 -83

    ยูนิต มูลค่า
(ล้านบาท)
ร้อยละของ
มูลค่ารวม
%Y-o-Y
ปี 2556 ยอดรวม 12,741 42,168 100 -1
บ้านเดี่ยว 1,189 10,878 26 4
ทาวน์เฮาส์ 518 1,820 4 -50
คอนโดมิเนียม 11,034 29,470 70 3
  ยูนิต มูลค่า
(ล้านบาท)
ร้อยละของ
มูลค่ารวม
%Q-o-Q %Y-o-Y
ไตรมาสที่
1/2555
ยอดรวม 4,113 10,963 100 166 147
บ้านเดี่ยว 477 2,715 25 158 28
ทาวน์เฮาส์ 323 1,195 11 141 19
คอนโดมิเนียม 3,313 7,053 64 174 439
ไตรมาสที่
2/2555
ยอดรวม 2,195 7,274 100 -34 12
บ้านเดี่ยว 358 2,389 33 -12 -27
ทาวน์เฮาส์ 201 850 12 -29 -39
คอนโดมิเนียม 1,636 4,035 55 -43 124
ไตรมาสที่
3/2555
ยอดรวม 2,602 8,111 100 12 20
บ้านเดี่ยว 434 2,858 35 20 -2
ทาวน์เฮาส์ 258 1,032 13 21 -21
คอนโดมิเนียม 1,910 4,221 52 5 67
ไตรมาสที่
4/2555
ยอดขายรวม 4,709 16,245 100 100 294
บ้านเดี่ยว 326 2,465 15 -14 134
ทาวน์เฮาส์ 125 536 3 -48 8
คอนโดมิเนียม 4,258 13,244 82 214 415

    ยูนิต มูลค่า
(ล้านบาท)
ร้อยละของ
มูลค่ารวม
%Y-o-Y
ปี 2555 ยอดรวม 13,619 42,593 100 95
บ้านเดี่ยว 1,595 10,427 24 11
ทาวน์เฮาส์ 907 3,613 8 -14
คอนโดมิเนียม 11,117 28,553 67 248
  ยูนิต มูลค่า
(ล้านบาท)
ร้อยละของ
มูลค่ารวม
%Q-o-Q %Y-o-Y
ไตรมาสที่
1/2554
ยอดรวม 1,272 4,436 100 -56 -5
บ้านเดี่ยว 393 2,125 48 -3 32
ทาวน์เฮาส์ 305 1,003 23 -8 32
คอนโดมิเนียม 574 1,308 29 -81 -44
ไตรมาสที่
2/2554
ยอดรวม 1,506 6,482 100 46 60
บ้านเดี่ยว 488 3,293 51 55 135
ทาวน์เฮาส์ 398 1,389 21 39 77
คอนโดมิเนียม 620 1,800 28 38 -3
ไตรมาสที่
3/2554
ยอดรวม 1,712 6,752 100 4 8
บ้านเดี่ยว 455 2,917 43 -11 67
ทาวน์เฮาส์ 344 1,312 19 -6 43
คอนโดมิเนียม 913 2,523 37 40 -30
ไตรมาสที่
4/2554
ยอดรวม 1,635 4,122 100 -39 -59
บ้านเดี่ยว 160 1,053 26 -64 -52
ทาวน์เฮาส์ 121 496 12 -62 -54
คอนโดมิเนียม 1,354 2,573 62 2 -62

    ยูนิต มูลค่า
(ล้านบาท)
ร้อยละของ
มูลค่ารวม
%Y-o-Y
ปี 2554 ยอดรวม 6,125 21,792 100 -13
บ้านเดี่ยว 1,496 9,387 43 35
ทาวน์เฮาส์ 1,168 4,200 19 18
คอนโดมิเนียม 3,461 8,204 38 -43
  ยูนิต มูลค่า
(ล้านบาท)
ร้อยละของ
มูลค่ารวม
%Q-o-Q %Y-o-Y
ไตรมาสที่
1/2553
ยอดรวม 871 4,683 100 97 -14
บ้านเดี่ยว 319 1,609 34 29 56
ทาวน์เฮาส์ 200 757 16 14 17
คอนโดมิเนียม 352 2,316 49 399 -38
ไตรมาสที่
2/2553
ยอดรวม 795 4,052 100 -13 81
บ้านเดี่ยว 296 1,403 35 -13 20
ทาวน์เฮาส์ 231 785 19 4 54
คอนโดมิเนียม 268 1,864 46 -20 232
ไตรมาสที่
3/2553
ยอดรวม 2,111 6,256 100 54 60
บ้านเดี่ยว 335 1,751 28 25 15
ทาวน์เฮาส์ 268 918 15 17 8
คอนโดมิเนียม 1,508 3,587 57 92 134
ไตรมาสที่
4/2553
ยอดรวม 3,493 10,005 100 60 321
บ้านเดี่ยว 375 2,199 22 26 76
ทาวน์เฮาส์ 331 1,087 11 18 64
คอนโดมิเนียม 2,787 6,719 67 87 1348

    ยูนิต มูลค่า
(ล้านบาท)
ร้อยละของ
มูลค่ารวม
%Y-o-Y
ปี 2553 ยอดรวม 7,270 24,995 100 79
บ้านเดี่ยว 1,325 6,962 28 40
ทาวน์เฮาส์ 1,030 3,548 14 33
คอนโดมิเนียม 4,915 14,486 58 129