แนะนํา

    โครงการที่เกี่ยวข้อง

     “เริ่มพูด”

     คำที่ต้องการค้นหา

     กำลังประมวลผล ...

     “ไม่ได้รับข้อมูลเสียง”

     ลองใหม่อีกครั้งนะคะ

     ลงชื่อเข้าใช้งาน

     ต้องการข้อเสนอตรงใจ

     กรุณาอัพเดทโปรไฟล์ของคุณ
     เพื่อให้นำเสนอข้อมูลโครงการได้ตรงใจคุณยิ่งขึ้น

     รางวัลและความสำเร็จ

     คำมั่นสัญญาไม่จำเป็นต้องรอวันพิสูจน์..เพราะวันนี้เกิดขึ้นจริงแล้ว

     ตลอด 35 ปีที่ผ่านมา แสนสิริมุ่งมั่นสร้างรากฐานชีวิตที่ดีที่สุดให้กับทุกคน ไม่เพียงคุณภาพการออกแบบหรือก่อสร้างด้วยวัสดุมั่นคงแข็งแรง แต่ที่สำคัญกว่าคือ “การสร้างชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน” นี่คือคำมั่นสัญญาที่เราเริ่มต้นมาตั้งแต่วันวานและจะยึดมั่นตลอดไป

     PRODUCT SUCCESS

      2563

     • MARKETEER - No.1 Brand Thailand 2019 - 2020 (Condominium)

      2562

     • DOT PROPERTY THAILAND AWARDS 2019 - Best Developer Thailand
     • IDA DESIGN AWARDS 2018 - THE GLASS FORTRESS (THE LINE PHAHONYOTHIN PARK’S SALES GALLERY)

      2561

     • ASIA PACIFIC PROPERTY AWARDS - RESIDENTIAL PROPERTY THAILAND (98 WIRELESS)

      2559

     • GO HOME AWARDS - BEST OVERSEAS PROPERTY DEVELOPER (THAILAND)
     • ASIA PACIFIC PROPERTY AWARDS - HIGHLY COMMENDED FOR INTERIOR DESIGN APARTMENT THAILAND
     • ASIA PACIFIC PROPERTY AWARDS - BEST ARCHITECTURE MUTIPLE RESIDENCE THAILAND
     • ASIA PACIFIC PROPERTY AWARDS - HIGHLY COMMENDED FOR RESIDENTIAL LANDSCAPE ARCHITECTURE
     • ASIA PACIFIC PROPERTY AWARDS - HIGHLY COMMENDED FOR INTERIOR DESIGN SHOW HOME THAILAND
     • ASIA PACIFIC PROPERTY AWARDS - HIGHLY COMMENDED FOR ARCHITECTURE SINGLE RESIDENCE THAILAND
     • ASIA PACIFIC PROPERTY AWARDS - HIGHLY COMMENDED FOR RESIDENTIAL HIGH-RISE DEVELOPMENT THAILAND
     • ASIA PACIFIC PROPERTY AWARDS - HIGHLY COMMENDED FOR RESIDENTIAL DEVELOPMENT THAILAND
     • LUXURY LIFESTYLE AWARDS - BEST LUXURY RESIDENTIAL REAL ESTATE AWARD

      2558

     • TALA AWARDS - HONOR AWARDS ON GENERAL DESIGN RESIDENTIAL COMPLEX PROJECT

      2557

     • THAILAND PROPERTY AWARDS - BEST CONDOMINIUM DEVELOPMENT (PHUKET)
     • ASIA PACIFIC PROPERTY AWARDS - HIGHLY COMMENDED ON RESIDENTIAL LANDSCAPE ARCHITECTURE THAILAND
     • ASIA PACIFIC PROPERTY AWARDS - HIGH COMMENDED ON RESIDENTIAL LANDSCAPE ARCHITECTURE THAILAND
     • ASIA PACIFIC PROPERTY AWARDS - BEST RESIDENTIAL LANDSCAPE ARCHITECTURE THAILAND
     • ASIA PACIFIC PROPERTY AWARDS - HIGHLY COMMENDED ON ARCHITECTURE MULTIPLE RESIDENCE THAILAND

      2556

     • ASIA PACIFIC PROPERTY AWARDS - HIGHLY COMMENDED ON LANDSCAPE ARCHITECTURE THAILAND
     • THAILAND PROPERTY AWARDS - BEST HOUSING DEVELOPMENT (BANGKOK)

     SERVICE SUCCESS

     แสนสิริ รางวัลและความสำเร็จ - Service Success

      2559

     • ASIA PACIFIC PROPERTY AWARDS - BEST PUBLIC SERVICE ARCHITECTURE
     • 2556

     • ASIA PACIFIC PROPERTY AWARDS - HIGHLY COMMENDED ON PUBLIC SERVICE ARCHITECTURE THAILAND

     CULTURE SUCCESS

      2561

     • TERRA BKK - THE MOST TRUSTWORTHY REAL ESTATE COMPANY

      2560

     • SANSIRI - COMPANY OF THE YEAR - LUXURY REAL ESTATE – THAILAND (IAIR AWARDS)
     • MR. APICHART CHUTRAKUL - CEO OF THE YEAR - PROPERTY & REAL ESTATE – THAILAND (IAIR AWARDS)

      2559

     • FROST & SULLIVAN THAILAND EXCELLENCE AWARDS - BEST PROPERTY DEVELOPER
     • BRAND AGE - THE MOST TRUSTWORTHY REAL ESTATE COMPANY

      2558

     • BRAND AGE - THE MOST TRUSTWORTHY REAL ESTATE COMPANY

      2557

     • BRAND AGE - THE MOST TRUSTWORTHY REAL ESTATE COMPANY
     • THAILAND PROPERTY AWARDS - BEST DEVELOPER

      2556

     • THAILAND PROPERTY AWARDS - BEST DEVELOPER

     SUSTAINABILITY SUCCESS

     แสนสิริ รางวัลและความสำเร็จ - Sustainability Success

      2564

     • รางวัลองค์กรต้นแบบ ด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2564 - รางวัลชมเชย - กรมคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงยุติธรรม

      2559

     • GLOBAL CSR SUMMIT AND AWARDS - SILVER AWARD FOR CSR LEADERSHIP