โครงการแนะนำจากแสนสิริ

ข้อมูลองค์กร

รางวัลและความสำเร็จ


  2549

 • Best Residential Project of the Year 2006

  2550

 • Commendation of Excellence of the year 2007 Asia Pacific Commercial Real Estate (APCRE)

  2551

 • Best Developer in Thailand of the Year 2008 Euromoney

  2553

 • Best Architecture (Single Unit) Highly Commended
 • Best Develop Website Highly Commended international Property Awards in Association with Bloomberg Television 2010
 • โล่เชิดชูเกียรติด้านการส่งเสริมเกลือเสริมไอโอดีนให้แก่โครงการ Lodine Please โดยกระทรวงสาธารณสุข ในงาน “รวมพลังประเทศไทยเพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว 2553

  2554

 • Best CSR Practice Across Southeast Asia, 2011
  Asia Responsible Entrepreneurship Award 2011

  2555

 • Real Estate Projects Awards 2012 House-High price : Setthasiri Srinakarindra-Rama IX Condominiums-Moderate price : Quattro by Sansiri Agency for Real Estate Affairs
 • Design Excellence Award 2012 (DEmark) Department of international Trade Promotion, Ministry Of Commerce, Royal Thai Government (DITP)
 • Good Design Award 2012 (G-Mark) The Japan Industrial Design Promotion Organization (JIDPO)
 • Outstanding Investor Relations Awards (SET market capitalization of THB10 / bin. Or less: 1st group) The Stock Exchange of Thailand

  2556

 • Basil Hetzel Award
  The International Council for Control of Iodine Deficiency Disorders Global Network (ICCIDD)

  2557

 • International Property Awards
 • International Property Awards (Asia Pacific Property Awards Architecture)
 • Thailand Property Awards (Thailand Property Awards)
 • บริษัทอสังหาริมทรพย์ที่น่าเชื่อถือที่สุด (Brand Age)

  2558

 • โรงแรมที่สนับสนุนเรื่องการงดการสูบบุหรี่ภายในโรงแรม (Smoke Free Hotel) (Greenleaf)
 • 2014 Award of Excellence Guests Review (Website Booking.com)
 • TALA Award Night 2015 สมาคมภูมิสถาปจิกประเทศไทย (TALA)
 • ศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น (สำหนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ.) และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
 • 2015 Gold Circle Award (Agoda)
 • บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่น่าเชื่อถือที่สุด (Brand Age)
 • Go Home Awards

  2559

 • 2016 Thailand’s Most Admired Brand (Brand Age)
 • Global CSR Summit and Awards
 • 2016 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards (Frost and Sullivan, Thailand)
 • Luxury Lifestyle Awards 2015 (FARAONE MENNELLA R.F.M.A.S)
 • Asia Pacific Property Awards (Asia Pacific Property Awards Architecture)

  2560

 • Sansiri-Company of the Year-Luxury Real Estate-Thailand (IAIR AWARDS) March 2017
 • Mr. Aprichat Chutrakul-CEO of the Year-Property & Real Estate-Thailand (IAIR AWARDS) March 2017