ไทย | EN | 中文 | РУС | 日本語

โครงการแนะนำจากแสนสิริ

ข่าวสารล่าสุด

30.11.2560 --- หุ้นเพิ่มทุนของ SIRI เริ่มซื้อขายวันที่ 1 ธันวาคม 2560
30.11.2560 --- การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม AGM และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
28.11.2560 --- การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
16.11.2560 --- การเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด และการเข้ารับโอนสิทธิเรียกร้องตามตั๋วสัญญาใช้เงิน
14.11.2560 --- คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560 (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2)

IR CALENDAR


--- 18.05.58
ประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 1/2558
--- 24.04.58
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2558

ข้อมูลที่สำคัญ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ดาวน์โหลดเอกสารล่าสุด
ผู้ถือหุ้นกู้
สามารถติดต่อสอบถามข่าวสารและข้อมูลได้ที่

ทำเลที่ได้รับความนิยม

ดูโครงการทั้งหมดตามแผนที่

ปิดหน้าต่างนี้
COPYRIGHT © 2014 , SANSIRI PUBLIC CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED.