แบบบ้าน โครงการทาวน์เฮาส์ ทาวน์พลัส เกษตร-นวมินทร์ ทาวน์เฮาส์


แบบบ้าน โครงการทาวน์เฮาส์ ทาวน์พลัส เกษตร-นวมินทร์ ทาวน์เฮาส์

แบบบ้าน โครงการทาวน์เฮาส์ ทาวน์พลัส เกษตร-นวมินทร์ ทาวน์เฮาส์
ทาวน์เฮาส์ หน้ากว้างประมาณ 5 เมตร
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 157 ตารางเมตร
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
2 ห้องพักผ่อน ที่จอดรถ 2 คัน


ดูข้อมูลเพิ่มเติมแบบบ้าน โครงการทาวน์เฮาส์ ทาวน์พลัส เกษตร-นวมินทร์ ทาวน์เฮาส์ x5
แบบบ้าน โครงการทาวน์เฮาส์ ทาวน์พลัส เกษตร-นวมินทร์ ทาวน์เฮาส์ x5 corner
ทาวน์เฮาส์ หน้ากว้างประมาณ 5 เมตร
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 163.5 ตารางเมตร
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
2 ห้องพักผ่อน ที่จอดรถ 2 คัน


ดูข้อมูลเพิ่มเติมแบบบ้าน โครงการทาวน์เฮาส์ ทาวน์พลัส เกษตร-นวมินทร์ ทาวน์เฮาส์ x5 corner
แบบบ้าน โครงการทาวน์เฮาส์ ทาวน์พลัส เกษตร-นวมินทร์ ทาวน์เฮาส์ x5.5
ทาวน์เฮาส์ หน้ากว้างประมาณ 5.5 เมตร
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 195 ตารางเมตร
3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
2 ห้องพักผ่อน ที่จอดรถ 2 คัน


ดูข้อมูลเพิ่มเติมแบบบ้าน โครงการทาวน์เฮาส์ ทาวน์พลัส เกษตร-นวมินทร์ ทาวน์เฮาส์ x5.5

แบบบ้าน โครงการทาวน์เฮาส์ ทาวน์พลัส เกษตร-นวมินทร์ ทาวน์เฮาส์

แบบบ้าน โครงการทาวน์เฮาส์ ทาวน์พลัส เกษตร-นวมินทร์ ทาวน์เฮาส์ type A full option
ทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น เล่นระดับ
หน้ากว้างประมาณ 5.50 เมตร
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 182 ตารางเมตร
3 ห้องนอน พร้อมห้องนั่งเล่นและห้องรับแขก
ที่จอดรถ 2 คัน (ขึ้นอยู่กับขนาดของรถยนต์)
ครบทุกฟังก์ชัน ตอบสนองทุกความต้องการ
ของครอบครัวขนาดใหญ่


ดูข้อมูลเพิ่มเติมแบบบ้าน โครงการทาวน์เฮาส์ ทาวน์พลัส เกษตร-นวมินทร์ ทาวน์เฮาส์ type A full option
แบบบ้าน โครงการทาวน์เฮาส์ ทาวน์พลัส เกษตร-นวมินทร์ ทาวน์เฮาส์ type A master-suite
ทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น เล่นระดับ
หน้ากว้างประมาณ 5.50 เมตร
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 182 ตารางเมตร
3 ห้องนอน พร้อมห้องนั่งเล่นและห้องรับแขก
ที่จอดรถ 2 คัน (ขึ้นอยู่กับขนาดของรถยนต์)
ห้องนอนขนาดใหญ่บนชั้น 3
พร้อม Walk-in closet


ดูข้อมูลเพิ่มเติมแบบบ้าน โครงการทาวน์เฮาส์ ทาวน์พลัส เกษตร-นวมินทร์ ทาวน์เฮาส์ type A master-suite
แบบบ้าน โครงการทาวน์เฮาส์ ทาวน์พลัส เกษตร-นวมินทร์ ทาวน์เฮาส์ type A garden suite
ทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น เล่นระดับ
หน้ากว้างประมาณ 5.50 เมตร
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 182 ตารางเมตร
3 ห้องนอน พร้อมห้องนั่งเล่นและห้องรับแขก
ที่จอดรถ 2 คัน (ขึ้นอยู่กับขนาดของรถยนต์)
ห้องนอนขนาดใหญ่
พร้อมสวนสวยบนพื้นที่ชั้น 3


ดูข้อมูลเพิ่มเติมแบบบ้าน โครงการทาวน์เฮาส์ ทาวน์พลัส เกษตร-นวมินทร์ ทาวน์เฮาส์ type A garden suite
แบบบ้าน โครงการทาวน์เฮาส์ ทาวน์พลัส เกษตร-นวมินทร์ ทาวน์เฮาส์ type B full option
ทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น
หน้ากว้างประมาณ 5 เมตร
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 155 ตารางเมตร
3 ห้องนอน พร้อมห้องนั่งเล่นและห้องรับแขก
ที่จอดรถ 2 คัน (ขึ้นอยู่กับขนาดของรถยนต์)
ครบทุกฟังก์ชัน ตอบสนองทุกความต้องการ
ของครอบครัวขนาดใหญ่ดูข้อมูลเพิ่มเติมแบบบ้าน โครงการทาวน์เฮาส์ ทาวน์พลัส เกษตร-นวมินทร์ ทาวน์เฮาส์ type B full option
แบบบ้าน โครงการทาวน์เฮาส์ ทาวน์พลัส เกษตร-นวมินทร์ ทาวน์เฮาส์ type B master suite
ทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น
หน้ากว้างประมาณ 5 เมตร
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 155 ตารางเมตร
3 ห้องนอน พร้อมห้องนั่งเล่นและห้องรับแขก
ที่จอดรถ 2 คัน (ขึ้นอยู่กับขนาดของรถยนต์)
ห้องนอนขนาดใหญ่ชั้น 2
พร้อมกับ Walk-in closet
และมุมพักผ่อนส่วนตัว


ดูข้อมูลเพิ่มเติมแบบบ้าน โครงการทาวน์เฮาส์ ทาวน์พลัส เกษตร-นวมินทร์ ทาวน์เฮาส์ type B master suite
แบบบ้าน โครงการทาวน์เฮาส์ ทาวน์พลัส เกษตร-นวมินทร์ ทาวน์เฮาส์ type B double master
ทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น
หน้ากว้างประมาณ 5 เมตร
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 155 ตารางเมตร
2 ห้องนอน พร้อมห้องนั่งเล่น
และห้องรับแขก ที่จอดรถ 2 คัน
(ขึ้นอยู่กับขนาดของรถยนต์)
ห้องนอนขนาดใหญ่บนชั้น 2 และชั้น 3ดูข้อมูลเพิ่มเติมแบบบ้าน โครงการทาวน์เฮาส์ ทาวน์พลัส เกษตร-นวมินทร์ ทาวน์เฮาส์ townhouse type B double master
แบบบ้าน โครงการทาวน์เฮาส์ ทาวน์พลัส เกษตร-นวมินทร์ ทาวน์เฮาส์ type B double garden and master
ทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น หน้ากว้างประมาณ 5 เมตร
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 155 ตารางเมตร
2 ห้องนอน พร้อมห้องนั่งเล่น
และห้องรับแขก ที่จอดรถ 2 คัน
(ขึ้นอยู่กับขนาดของรถยนต์)
ห้องนอนขนาดใหญ่บนชั้น 2 และห้องนอนขนาดใหญ่
พร้อมสวนสวยบนชั้น 3


ดูข้อมูลเพิ่มเติมแบบบ้าน โครงการทาวน์เฮาส์ ทาวน์พลัส เกษตร-นวมินทร์ ทาวน์เฮาส์ type B double garden and master