แนะนํา

    โครงการที่เกี่ยวข้อง

     “เริ่มพูด”

     คำที่ต้องการค้นหา

     กำลังประมวลผล ...

     “ไม่ได้รับข้อมูลเสียง”

     ลองใหม่อีกครั้งนะคะ

      {{submenu_experience-ss_col_1}}
      {{submenu_experience-ss_col_2}}
      {{submenu_experience-ss_col_3}}

     ลงชื่อเข้าใช้งาน

     ต้องการข้อเสนอตรงใจ

     กรุณาอัพเดทโปรไฟล์ของคุณ
     เพื่อให้นำเสนอข้อมูลโครงการได้ตรงใจคุณยิ่งขึ้น

     ARTIZAN - โครงการเฟ้นหานักสร้างสรรค์กับแสนสิริ ARTIZAN - โครงการเฟ้นหานักสร้างสรรค์กับแสนสิริ

     Sansiri Artizen

     ค้นหา 40
     นักสร้างสรรค์รุ่นใหม่

     จุดประกายความเป็นไปได้
     ในพื้นที่แห่งโอกาส

     เรียนรู้จริงจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 สาขา ที่จะช่วยผลักดัน
     และต่อยอดความคิด สู่การเป็นนักสร้างสรรค์แห่งอนาคตไปด้วยกัน

     • ILLUSTRATOR
     • PHOTOGRAPHER
     • MUSIC COMPOSER
     • PRODUCT DESIGNER

     ร่วมลุ้นไปพร้อมกัน 19 ก.ค. นี้
     ประกาศรายชื่อ 40 ศิลปินและนักออกแบบ
     ที่จะได้ร่วมเดินทางไปพบประสบการณ์ใหม่กับเรา
     Stay tune!

     JUDGES

     ILLUSTRATOR

     ARTIZAN - กรรมการตัดสิน - จี๊ป - ภาสินี คงเดชะกุล

     จี๊ป - ภาสินี คงเดชะกุล​

     Illustrator Artist​
     Founder of Factory Art Centre​

     PHOTOGRAPHER

     ARTIZAN - กรรมการตัดสิน - โต้ - วิรุนันท์ ชิตเดชะ

     โต้ - วิรุนันท์ ชิตเดชะ

     Founder of Le Photographe Co.Ltd /​
     Exhibition Designer​

     MUSIC COMPOSER

     ARTIZAN - กรรมการตัดสิน - ตั้ม - สถาปัตย์ ธีรนิตยภาพ​

     ตั้ม - สถาปัตย์ ธีรนิตยภาพ

     Music Producer / Songwriter​ /
     Founder of NO SOUND IN SPACE​

     PRODUCT DESIGNER

     JUDGES

     ILLUSTRATOR

     ARTIZAN - กรรมการตัดสิน - จี๊ป - ภาสินี คงเดชะกุล

     จี๊ป - ภาสินี คงเดชะกุล​

     Illustrator Artist​
     Founder of Factory Art Centre​

     PHOTOGRAPHER

     ARTIZAN - กรรมการตัดสิน - โต้ - วิรุนันท์ ชิตเดชะ

     โต้ - วิรุนันท์ ชิตเดชะ

     Founder of Le Photographe Co.Ltd /​
     Exhibition Designer​

     MUSIC COMPOSER

     ARTIZAN - กรรมการตัดสิน - ตั้ม - สถาปัตย์ ธีรนิตยภาพ​

     ตั้ม - สถาปัตย์ ธีรนิตยภาพ

     Music Producer / Songwriter​ /
     Founder of NO SOUND IN SPACE​

     PRODUCT DESIGNER

     ARTIZAN - กรรมการตัดสิน - ดิว - ดุลยพล ศรีจันทร์​

     ดิว
     ดุลยพล ศรีจันทร์​

     Managing Director /
     Partner, PDM Brand​

     เกน
     วทัญญู
     ตันติวงศ์​

     Sansiri Head of Product Design​

     ARTIZAN - กรรมการตัดสิน - เกน - วทัญญู ตันติวงศ์

     MENTORS

     ILLUSTRATOR

     ARTIZAN - ที่ปรึกษา - ยูน - ปัณพัท เตชเมธากุล

     ยูน - ปัณพัท เตชเมธากุล​

     Artist / Designer

     ARTIZAN - ที่ปรึกษา - ออย - คนธรัตน์ เตชะไตรศร

     ออย - คนธรัตน์ เตชะไตรศร

     Artist - give.me.museums

     ARTIZAN - ที่ปรึกษา - เหนือ - จักรกฤษณ์ อนันตกุล

     เหนือ - จักรกฤษณ์ อนันตกุล

     Artist & Brands Consultant​

     MENTORS

     PHOTOGRAPHER

     ARTIZAN - ที่ปรึกษา - เล็ก - เกียรติศิริขจร

     เล็ก - เกียรติศิริขจร​

     Photographer

     ARTIZAN - ที่ปรึกษา - กอล์ฟ - กันตพัฒน์ พฤฒิธรรมกูล

     กอล์ฟ - กันตพัฒน์ พฤฒิธรรมกูล

     Photographer / Content Creator

     ARTIZAN - ที่ปรึกษา - เบียร์ - วีระพล สิงห์น้อย

     เบียร์ - วีระพล สิงห์น้อย

     Photographer​​

     MENTORS

     MUSIC COMPOSER

     ARTIZAN - ที่ปรึกษา - ท็อป - ศรัณย์ ภิญญรัตน์​

     ท็อป - ศรัณย์ ภิญญรัตน์​

     Fungjai Founder & CEO / ​
     Maho Rasop Festival Director​

     ARTIZAN - ที่ปรึกษา - ภูมิ - วิภูริศ ศิริทิพย์

     ภูมิ - วิภูริศ ศิริทิพย์

     Singer / Songwriter

     ARTIZAN - ที่ปรึกษา - ปกป้อง จิตดี

     ปกป้อง จิตดี

     Artist / Music Producer, Arranger
     / Music Composer​​​

     MENTORS

     PRODUCT DESIGNER

     ARTIZAN - ที่ปรึกษา - ติ๊ก - สันติ ลอรัชวี

     ติ๊ก - สันติ ลอรัชวี

     Co-founder: PRACTICAL
     school of design

     ARTIZAN - ที่ปรึกษา - เดย์ - เดชา อรรจนานันท์

     เดย์ - เดชา อรรจนานันท์

     Co-Founder & Head Designer,
     THINKK Studio​

     ARTIZAN - ที่ปรึกษา - เยล - อัญญา เมืองโคตร

     เยล - อัญญา เมืองโคตร

     Multidisciplinary Designer/
     Spirulina Society and Ctrl+R
     Collective​​​​

     JUDGES / MENTORS

     ILLUSTRATOR

     ARTIZAN - กรรมการตัดสิน - จี๊ป - ภาสินี คงเดชะกุล

     จี๊ป - ภาสินี คงเดชะกุล​

     Illustrator Artist​
     Founder of Factory Art Centre​

     MENTORS

     ARTIZAN - ที่ปรึกษา - ยูน - ปัณพัท เตชเมธากุล

     ยูน - ปัณพัท เตชเมธากุล​

     Artist / Designer

     ARTIZAN - ที่ปรึกษา - ออย - คนธรัตน์ เตชะไตรศร

     ออย - คนธรัตน์ เตชะไตรศร

     Artist - give.me.museums

     ARTIZAN - ที่ปรึกษา - เหนือ - จักรกฤษณ์ อนันตกุล

     เหนือ - จักรกฤษณ์ อนันตกุล

     Artist & Brands Consultant​

     PHOTOGRAPHER

     ARTIZAN - กรรมการตัดสิน - โต้ - วิรุนันท์ ชิตเดชะ

     โต้ - วิรุนันท์ ชิตเดชะ

     Founder of Le Photographe Co.Ltd /​
     Exhibition Designer​

     MENTORS

     ARTIZAN - ที่ปรึกษา - เล็ก - เกียรติศิริขจร

     เล็ก - เกียรติศิริขจร​

     Photographer

     ARTIZAN - ที่ปรึกษา - กอล์ฟ - กันตพัฒน์ พฤฒิธรรมกูล

     กอล์ฟ - กันตพัฒน์ พฤฒิธรรมกูล

     Photographer / Content Creator

     ARTIZAN - ที่ปรึกษา - เบียร์ - วีระพล สิงห์น้อย

     เบียร์ - วีระพล สิงห์น้อย

     Photographer​​

     MUSIC COMPOSER

     ARTIZAN - กรรมการตัดสิน - ตั้ม - สถาปัตย์ ธีรนิตยภาพ​

     ตั้ม - สถาปัตย์ ธีรนิตยภาพ

     Music Producer / Songwriter​ /
     Founder of NO SOUND IN SPACE​

     MENTORS

     ARTIZAN - ที่ปรึกษา - ท็อป - ศรัณย์ ภิญญรัตน์​

     ท็อป - ศรัณย์ ภิญญรัตน์​

     Fungjai Founder & CEO / ​
     Maho Rasop Festival Director​

     ARTIZAN - ที่ปรึกษา - ภูมิ - วิภูริศ ศิริทิพย์

     ภูมิ - วิภูริศ ศิริทิพย์

     Singer / Songwriter

     ARTIZAN - ที่ปรึกษา - ปกป้อง จิตดี

     ปกป้อง จิตดี

     Artist / Music Producer, Arranger / Music Composer​​​

     PRODUCT DESIGNER

     ARTIZAN - กรรมการตัดสิน - ดิว - ดุลยพล ศรีจันทร์​

     ดิว
     ดุลยพล ศรีจันทร์​

     Managing Director /
     Partner, PDM Brand​

     เกน
     วทัญญู ตันติวงศ์​

     Sansiri Head of Product Design​

     ARTIZAN - กรรมการตัดสิน - เกน - วทัญญู ตันติวงศ์

     MENTORS

     ARTIZAN - ที่ปรึกษา - ติ๊ก - สันติ ลอรัชวี

     ติ๊ก - สันติ ลอรัชวี

     Co-founder: PRACTICAL
     school of design

     ARTIZAN - ที่ปรึกษา - เดย์ - เดชา อรรจนานันท์

     เดย์ - เดชา อรรจนานันท์

     Co-Founder & Head Designer,
     THINKK Studio​

     ARTIZAN - ที่ปรึกษา - เยล - อัญญา เมืองโคตร

     เยล - อัญญา เมืองโคตร

     Multidisciplinary Designer/
     Spirulina Society and Ctrl+R
     Collective​​​​

     BENEFIT

     เรียนรู้ไปกับคลาสที่หลากหลายจากผู้เชี่ยวชาญ และแข่งขันหาผู้ชนะในแต่ละสาขาเพื่อคว้าโอกาสแสดงผลงานในเวทีระดับประเทศ อย่าง Bangkok Design Week 2025 และไปร่วมดูงาน Design ที่ต่างประเทศกับแสนสิริ

     1

     COMMUNITY

     ได้เรียนรู้ พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับศิลปินมืออาชีพในแต่ละสาขา รวมถึงรับการแนะแนวเพื่อต่อยอดแนวทางสู่อาชีพในอนาคต​

     2​

     SKILL
     DEVELOPMENT

     ได้พัฒนาทักษะ และค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการทำงานด้านศิลปะ และสายงานสร้างสรรค์ จากมืออาชีพ เป็นระยะเวลา 2 เดือน พร้อมรับ Certificate จากแสนสิริ​

     3

     RECOGNITION
     THROUGH
     NATIONAL
     EXPOSURE​

     ผู้ชนะจากทั้ง 4 สาขา สาขาละ 1 ท่าน จะได้รับเงินรางวัลท่านละ 50,000 บาท และจะได้แสดงผลงานในนิทรรศการ Bangkok Design Week 2025 ร่วมกับแสนสิริ​

     4

     OPPORTUNITY
     TO WORK WITH
     SANSIRI

     ได้มีส่วนร่วมทำงานจริง ในโปรเจ็กต์ต่างๆ กับทางแสนสิริ​

     5

     OPPORTUNITY
     TO VISIT GLOBAL
     SHOWCASE​

     ผู้ชนะทั้ง 4 สาขา จะได้ไปศึกษาดูงานด้านศิลปะ และดีไซน์ในต่างประเทศร่วมกับ Head of Design จากทางแสนสิริ​

     BENEFIT

     เรียนรู้ไปกับคลาสที่หลากหลายจากผู้เชี่ยวชาญ และแข่งขันหาผู้ชนะในแต่ละสาขาเพื่อคว้า โอกาสแสดงผลงานในเวทีระดับประเทศ อย่าง Bangkok Design Week 2025 และไปร่วมดูงาน Design ที่ต่างประเทศกับแสนสิริ

     1

     • COMMUNITY
     ได้เรียนรู้ พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับศิลปินมืออาชีพในแต่ละสาขา รวมถึงรับการแนะแนวเพื่อต่อยอดแนวทางสู่อาชีพในอนาคต

     2

     • SKILL DEVELOPMENT
     ได้พัฒนาทักษะ และค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการทำงานด้านศิลปะ และสายงานสร้างสรรค์ จากมืออาชีพ เป็นระยะเวลา 2 เดือน พร้อมรับ Certificate จากแสนสิริ

     3

     • RECOGNITION
      THROUGH NATIONAL
      EXPOSURE
     ผู้ชนะจากทั้ง 4 สาขา สาขาละ 1 ท่าน จะได้รับเงินรางวัลท่านละ 50,000 บาท และจะได้แสดงผลงานในนิทรรศการ Bangkok Design Week 2025 ร่วมกับแสนสิริ

     4

     • OPPORTUNITY TO WORK
      WITH SANSIRI
     ได้มีส่วนร่วมทำงานจริง ในโปรเจ็กต์ต่างๆ กับทางแสนสิริ​

     5

     • OPPORTUNITY TO VISIT
      GLOBAL SHOWCASE​
     ผู้ชนะทั้ง 4 สาขา จะได้ไปศึกษาดูงานด้านศิลปะ และดีไซน์ในต่างประเทศร่วมกับ Head of Design จากทางแสนสิริ​

     SCHEDULE

     • ANNOUNCING SELECTED ARTIST​
     • ORIENTATION​
     • TRAINING PROGRAM​
     • SPECIAL CLASS WITH JUDGE​
     • PITCHING
     • WINNER ANNOUCEMENT

     ANNOUNCING
     SELECTED ARTIST

     19 July 2024​

     ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ
     สาขาละ 10 คน รวมทั้งหมด 40 คน ผ่านเว็บไซต์
     www.sansiri.com/artizen

     ORIENTATION

     27 July 2024​

     ผู้ได้รับคัดเลือก 40 คนจะต้องร่วมปฐมนิเทศที่ สิริ
     แคมปัส เพื่อพบปะเหล่า Judges & Mentors

     • แจกแจงหัวข้อที่จะเรียนกับเหล่า Mentors ตลอด
      ระยะเวลา 2 เดือน​
     • รับโจทย์การแข่งขัน เพื่อชิงเงินรางวัลและโอกาส
      แสดงผลงานที่ Bangkok Design Week 2025​

     TRAINING PROGRAM​

     3 August - 10 October 2024​​

     ร่วมฝึกอบรมกับเหล่า Mentors ในแต่ละสาขา
     ทั้งหมด 4 คลาส คลาสละ 3 ชม. ที่ สิริ แคมปัส
     (วัน เวลา ที่แน่นอนแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

     1. Class#1 3,4 ส.ค.
     2. Class#2 17,18 ส.ค.
     3. Class#3 29,31 ส.ค.​
     4. Class#4 5,10 ต.ค.​
     5. Class#5 2,3 พ.ย. (เฉพาะผู้ชนะ)​

     SPECIAL CLASS WITH JUDGE​

     28 - 29 September 2024​

     เตรียมพร้อมก่อนลงสนามขายงานจริง กับ
     เหล่า Judge ในแต่ละสาขา ด้วยการปรึกษาผลงาน
     ก่อน Pitch

     PITCHING

     19 - 20 October 2024​​

     เตรียมคว้าโอกาสสำคัญในการเป็นผู้ได้จัดแสดงผล
     งานที่ Bangkok Design Week 2025 และร่วมเดิน
     ทางดูงานดีไซน์ต่างประเทศร่วมกับทีมแสนสิริ นำ
     เสนอผลงานพร้อมกัน ที่ สิริ แคมปัส

     WINNER ANNOUCEMENT​

     การประกาศรายชื่อผู้ชนะ ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง​

     SCHEDULE

     ANNOUNCING SELECTED ARTIST​

     ANNOUNCING SELECTED ARTIST

     19 July 2024​

     ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ สาขาละ 10 คน รวมทั้งหมด 40 คน ผ่านเว็บไซต์ www.sansiri.com/artizen

     ORIENTATION

     ORIENTATION

     27 July 2024​

     ผู้ได้รับคัดเลือก 40 คนจะต้องร่วมปฐมนิเทศที่ สิริ แคมปัส เพื่อพบปะเหล่า Judges & Mentors

     • แจกแจงหัวข้อที่จะเรียนกับเหล่า Mentors ตลอด
      ระยะเวลา 2 เดือน​
     • รับโจทย์การแข่งขัน เพื่อชิงเงินรางวัลและโอกาส
      แสดงผลงานที่ Bangkok Design Week 2025​

     TRAINING PROGRAM

     TRAINING PROGRAM​

     3 August - 10 October 2024​​

     ร่วมฝึกอบรมกับเหล่า Mentors ในแต่ละสาขาทั้งหมด 4 คลาส คลาสละ 3 ชม. ที่ สิริ แคมปัส (วัน เวลา ที่แน่นอนแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

     1. Class#1 3,4 ส.ค.
     2. Class#2 17,18 ส.ค.
     3. Class#3 29,31 ส.ค.​
     4. Class#4 5,10 ต.ค.​
     5. Class#5 2,3 พ.ย. (เฉพาะผู้ชนะ)​

     SPECIAL CLASS WITH JUDGE​

     SPECIAL CLASS WITH JUDGE​

     28 - 29 September 2024​

     เตรียมพร้อมก่อนลงสนามขายงานจริง กับเหล่า Judge ในแต่ละสาขา ด้วยการปรึกษาผลงานก่อน Pitch

     PITCHING​

     PITCHING

     19 - 20 October 2024​​

     เตรียมคว้าโอกาสสำคัญในการเป็นผู้ได้จัดแสดงผลงานที่ Bangkok Design Week 2025 และร่วมเดินทางดูงานดีไซน์ต่างประเทศร่วมกับทีมแสนสิริ นำเสนอผลงานพร้อมกัน ที่ สิริ แคมปัส

     WINNER ANNOUCEMENT​

     WINNER ANNOUCEMENT​

     การประกาศรายชื่อผู้ชนะ ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง​

     เงื่อนไข
     ผู้เข้าสมัคร

     เงื่อนไขผู้เข้าสมัคร Artizen

     1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี ในวันที่สมัคร
     2. กรอกแบบฟอร์มตามรายละเอียดการรับสมัครทาง Google Form ในปุ่มด้านล่าง ให้ถูกต้องและครบถ้วน
     3. ส่งไฟล์ผลงาน (Portfolio) ที่แสดงให้เห็นถึงทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ในสาขาที่เลือก โดย
      • ผลงานต้องมีความเป็นต้นฉบับ (Originality) และไม่ผ่านการคัดลอก ดัดแปลง มาจากผู้อื่น​
      • ผลงานต้องแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ และแนวคิดในการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว​​
      • ผลงานต้องส่งเข้ามาในรูปแบบไฟล์ออนไลน์ เช่น PDF เว็บไซต์
     4. ผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องยอมรับข้อตกลงในการเข้าร่วมอบรม (Training Class) ตลอดระยะเวลาจัดกิจกรรมทั้งทางออฟไลน์ และออนไลน์ทุกครั้ง (ขาดได้ไม่เกิน 2 ครั้ง)
      โดยหากขาดเกินกำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ในการนำเสนอ Final Project และไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร (Certificate) จากทางโครงการ
     5. ผู้เข้าสมัครจะต้องสามารถเดินทางมาเข้าร่วมการดำเนินการงาน Bangkok Design Week 2025 ที่กรุงเทพฯ ได้​
     6. การตัดสินผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

     หมายเหตุ: เงื่อนไขของแต่ละสาขาจะแตกต่างกัน โปรดอ่านเงื่อนไขอย่างละเอียดในฟอร์มการสมัครอีกครั้ง

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล artizen.th@gmail.com
     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล artizen.th@gmail.com
     อ่านเงื่อนไขผู้เข้าสมัครเพิ่มเติมได้ที่นี่