Fact Sheet

ที่ตั้ง: ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
เนื้อที่โครงการ: 12-2-98 ไร่
ลักษณะโครงการ: อาคารพักอาศัย 7 ชั้นจำนวน 1 อาคาร
และ 4 ชั้น 10 อาคาร
จำนวนยูนิต: 293 ยูนิต
ลักษณะห้องชุด ขนาดพื้นที่ (ตรม.)
1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 44.50 - 46.50
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 66.50 - 78.00
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 110.00 - 133.00