HAVE A GOOD DAY Online mini series ดีดี ของผู้ชายอารมณ์ดี โดยแสตมป์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับ iPad 2 Wi-Fi + 3G 16 GB จากการร่วมสนุกโหวตคลิปโดนใจ
คุณ ธิดารัตน์ เหมรังคะ
(ชมวิดิโอการสุ่มจับรางวัลผ่าน random.org คลิกทีนี่) ติดตามเรื่องราวและแรงบันดาลใจสนุกๆ ของแสตมป์ที่ dCondo คลิกที่นี่

วันที่ 7 ก.ค. 54