Fact Sheet

ที่ตั้ง: ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
เนื้อที่โครงการ: 2-2-17 ไร่
ลักษณะโครงการ: อาคารพักอาศัยสูง 35 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
และอาคารจอดรถสูง 9 ชั้น 1 อาคาร
จำนวนยูนิต: 443 ยูนิต
ลักษณะห้องชุด ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 29.50 - 43.00
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 60.00 - 69.50