คอนโด ขอนแก่น เดอะ เบส ไฮท์ มิตรภาพ – ขอนแก่น บรรยากกาศโครงการ

THE BASE HEIGHT MITTRAPHAP - KHONKAEN

Back to school promotion
Free transfer fee* + SURFACE PRO*
Starting at 1.84 MB*

CONTACT US

All THE BASE projects :

Project Information

Project Detail
Sansiri-TheBaseKK-002

LocationMittraphap Road, Khonkaen

Land Area4-2-84.2 Rais

Project Type36 storey residential building and 6 storey parking building.

Total Unit983 Units

Unit Details1 Bedroom 1 Bathroom ( 29.00-31.50 Sq.m. )
2 Bedrooms 2 Bathrooms (58.50-65.00 Sq.m. )

Project Concept

The Leading Environment
The first place… to elevate you to the highest environment in Khon Kaen
The first place… where you will enjoy the warm light of the sun before anyone else
The first place… where you can touch the sky with the wave of a hand
The Base Height Mittraphap – Khonkaen… the only place that will assure you of the greatest environment every day.

The Elevated Environment
Standing out with flair and elegance in a modern tower of 36-storeys in height, Khon Kaen’s tallest building has been designed to convey a steady, forward thinking expression through the incorporation of sturdy grey colour and vertical lines running onward and upward into the future. With its outstanding location on Mittraphap Road, the development is ready to open up new perspectives for its residents by introducing a glass-walled room that reaches out beyond the facade to give you a full view overlooking the city like never before.

The Happiest Environment
Enjoy the fullest facilities from your very first step, beginning with a shallow pool that draws your attention into the expansive Lobby and Library area soaring three stories high. Experience living without limits from the ultimate vantage point above the city centre, where 360 degree views are afforded from the Swimming Pool and Fitness Centre on the 35th Floor. There are also a Jacuzzi and peaceful seating area as if floating in the water, encircled by nature and the purist air, provided for you to truly relax and enjoy the utmost in comfort.

The Coziest Environment
Cultivate the sensation of well-being with expansive communal gardens in two areas of the Roof Terrace, giving sweeping views across the city under the open sky. The garden has been created here for you to sit and relax in or to provide an area for you to exercise amidst lush greenery, offering your family the opportunity to feel supremely calm during their breaks. The area is also a highlight of how to connect with different lifestyles, furnishing a Futsal Pitch that transforms into a multifunctional space for numerous group activities.

The Friendliest Environment
The first place… with the friendliest location in the centre of the city connecting you to all the conveniences, including shopping malls, educational institutions, hospitals and government offices within mere minutes, as well as being a hub for connections to other provinces in the region.

Facilities

icon-swimming

Fitness

icon-finess

Swimming pool

Remark : The condition is subject to change without prior notice.

Building

Ground Floor

1

2nd Floor Plan

2

3rd Floor Plan

3

4th Floor Plan

4

5th,13th, 27th Floor Plan

5-13-27

6th, 15th,16th, 17th, 24th, 25th, 33th Floor Plan

6-15-16

7th Floor Plan

7

8th, 9th, 23th, 31th, 32th Floor Plan

8-9-23

10th Floor Plan

10

11th, 21th Floor Plan

11-21

12th,14th, 28th Floor Plan

12-14-28

18th, 26th Floor Plan

18-26

19th, 29th Floor Plan

19-29

20th, 22th, 30th Floor Plan

20-22-30

34th Floor Plan

34

35th Floor Plan

35

36th Floor Plan

36

Roof plan

37

Parking

Ground

GF-Praking

2nd-5th

2nd-5th

6th

6-th

Basement

BF-Praking

Roof

ROOF

1 bedroom

1a
1A-[29_50Sqm]

1A

29.50 ตร.ม.

1a-1

1A-1-[29_00Sqm]

1A-1

29.00 ตร.ม.

1a-2

1A-2-[29_50Sqm] 1A-2-[30_00Sqm]

1A-2

29.50-30.00 ตร.ม.

1A-3

1A-3-[29_50Sqm]

1A-3

29.50 ตร.ม.

1B

1B-[31_50Sqm]

1B

31.50 ตร.ม.

1B-1

1B-1-[30_00Sqm]

1B-1

30.00 ตร.ม.

2 bedrooms

2A
2A-[59_50Sqm]

2A

59.50 ตร.ม.

2A-1
2A-1-[58_50Sqm]

2A-1

58.50 ตร.ม.

2B

2B-[65_00Sqm]

2B

65.00 ตร.ม.

2C

2C-[64_50Sqm]

2C

64.50 ตร.ม.

ผังโครงการ

คอนโด ขอนแก่น คอนโด เดอะ เบส ไฮท์ มิตรภาพ – ขอนแก่น แบบแปลนโครงการ

Location

icon-swimming

Academic Institutions

KHON KAEN UNIVERSITY

3.68 km.

NORTH EASTERN UNIVERSITY

1.66 km.

KHON KAEN WITTHAYAYON SCHOOL

1.09 km.

KHON KAEN UNIVERSITY MO DIN DAENG DEMONSTRATION SCHOOL

5.3 km.

icon-swimming

Hospital

BANGKOK HOSPITAL KHON KAEN

1.23 km.

KHON KAEN RAM HOSPITAL

0.44 km.

icon-swimming

Restaurant

KHAO TOM KOK

0.67 km.

AIM AOD

1.18 km.

J HONG

1.02 km.

KAI YANG MITTRAPHAP

1.3 km.

KAI YANG RABEAB

1.03 km.

WINE 22

0.94 km.

U-BAR

0.88 km.

Ready-to-move Units

Buyer’s Guide

Foreign ownership of Condominium Property according to Thai Law, foreigners may own 49 percent of aggregate saleable unit space of a condominium building while the remaining 51 percent must be owned by either Thai nationals or majority owned Thai companies.

Expenses

Unit typeReservationSigningSigning FundJuristic Fees
1 Bedroom5,000 Baht30% payment of the unit*500 Baht/sq.m.35 Baht/sq.m.
2 Bedrooms10,000 Baht30% payment of the unit*500 Baht/sq.m.35 Baht/sq.m.

Remarks:

  • Ownership transfer fee: 2% of the property’s estimated price (subject to change according to government estimations) – This expense is shared 50:50 between the property seller and buyer.
  • Common fee charge is used to manage, maintain and repair the common property and areas of the building. Such include maintenance of the common area, security services and the swimming pool maintenance.

THE BASE HEIGHT
MITTRAPHAP - KHONKAEN

Back to school promotion
Free transfer fee* + SURFACE PRO*
Starting at 1.84 MB*