เลือกภาษา EN | TH


Sansiri Artisan Collection
Inspired by Sansiri, crafted by artisans.
แสนสิริเชื่อว่าเราไม่ได้สร้างเพียง "ที่อยู่อาศัย" จึงคำนึงถึงทุกรายละเอียด ทุกองค์ประกอบ เก็บเกี่ยวแรงบันดาลใจจากหลากหลายวัฒนธรรม เพื่อเติมเต็มสุนทรียภาพแห่งการใช้ชีวิต เช่นเดียวกันกับการสร้างสรรค์ Sansiri Artisan Collection ที่เล็งเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เดินทางรวบรวมเสน่ห์ของทรัพยากรท้องถิ่น ที่ออกแบบอย่างประณีต บรรจงประดิษฐ์ในทุกขั้นตอน โดยช่างฝีมือไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ผสมผสานเอกลักษณ์ที่ละเอียดลออของแต่ละภูมิภาค กับไลฟ์สไตล์ร่วมสมัย โดยเพิ่มฟังก์ชัน และความสนุก เกิดเป็นของใช้ที่จะทำให้บ้านเดิมๆ กลายเป็นบ้านที่บอกเล่าเรื่องราวแห่งการเดินทางของศิลปะและวัฒนธรรม ที่พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้คุณออกเดินทางค้นพบประสบการณ์ใหม่ๆด้วยตัวเอง