Sansiri Signature Perfume Sachet
มอบความรู้สึกผ่อนคลายด้วยเครื่องหอมกลิ่นเอกลักษณ์ Sansiri Signature Scent ที่ผ่านการสร้างสรรค์และปรุงกลิ่นอันสกัดจากธรรมชาติ ด้วยส่วนผสมของวานิลลา และลาเวนเดอร์ ให้มีกลิ่นพิเศษเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับแสนสิริ ดีไซน์ให้อยู่ในรูปแบบ ของ Sachet เพื่อสะดวกแก่การพกพา ในการเดินทางหรือนำไปได้ที่บ้านวันหยุด
Holiday Collection