เศรษฐสิริ ราชพฤกษ์-จรัญฯ
สิรินันทา

สิรินันทา

พื้นที่ใช้สอย 242 ตร.ม.  3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องรับแขก
1 ห้องพักผ่อน 1 ห้องแม่บ้าน 2 ที่จอดรถ 

สิรินันทา
สิรินันทา
สิรินันทา
สิรินันทา
สิรินันทา
สิริกานดา
พื้นที่ใช้สอย 160 ตร.ม.
สิริญาดา B
พื้นที่ใช้สอย 189 ตร.ม.
สิริญาดา W
พื้นที่ใช้สอย 199 ตร.ม.
สิรินันทา
พื้นที่ใช้สอย 242 ตร.ม.
สิริเบญจา
พื้นที่ใช้สอย 283 ตร.ม.
สิรินันทา B พื้นที่ใช้สอย 256 ตร.ม.