แนะนํา

    โครงการที่เกี่ยวข้อง

     “เริ่มพูด”

     คำที่ต้องการค้นหา

     กำลังประมวลผล ...

     “ไม่ได้รับข้อมูลเสียง”

     ลองใหม่อีกครั้งนะคะ

      {{submenu_experience-ss_col_1}}
      {{submenu_experience-ss_col_2}}
      {{submenu_experience-ss_col_3}}

     ลงชื่อเข้าใช้งาน

     ต้องการข้อเสนอตรงใจ

     กรุณาอัพเดทโปรไฟล์ของคุณ
     เพื่อให้นำเสนอข้อมูลโครงการได้ตรงใจคุณยิ่งขึ้น

     หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ
     ผ่านแอปเป๋าตัง

     ครั้งแรกของอสังหาฯ...แสนสิริจับมือกรุงไทย ขายหุ้นกู้ดิจิทัลผ่านแอปเป๋าตัง
     ให้คนไทยเข้าถึงการลงทุนง่ายขึ้น


     มีเงิน 1,000 บาทก็ซื้อได้
     ผลตอบแทนมั่นคง 3.10%


     ซื้อ - ขายหุ้นกู้ง่ายในแอปเดียวได้ตลอด 24 ชม.
     อีกหนึ่งก้าวความมุ่งมั่นของแสนสิริ เพื่อความเสมอภาค - เท่าเทียม - เข้าถึงได้ ของสังคมไทย

     บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ครั้งที่ 1/2565
     ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

     • แสนสิริจับมือธนาคารกรุงไทย ออกหุ้นกู้ดิจิทัลผ่านแอปเป๋าตัง ลงทุนเริ่มเพียง 1,000 บาท ให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการลงทุนได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม

     • ซื้อขายแบบ real-time 24 ชั่วโมง ผ่านแอปเป๋าตัง รับเงินสดทันที แสดงข้อมูลการถือครองหุ้นกู้ ราคาซื้อขาย ครบจบในที่เดียว

     • เพิ่มสภาพคล่องด้วยการซื้อขายหุ้นกู้ในตลาดรอง หลังหุ้นกู้เข้าวอลเล็ตบนแอปเป๋าตัง​

     • ดอกเบี้ย 3.10% ระยะเวลาลงทุนเพียง 2 ปี 6 เดือน จ่ายทุก 3 เดือน

     • ผลตอบแทนมั่นคงด้วยอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ระดับ BBB+ โดย ทริสเรทติ้ง

     หุ้นกู้อายุ 2 ปี 6 เดือน

     อัตราดอกเบี้ย 3.10%
     ต่อปี

     รับดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

     • บริษัทฯ เคยออกหุ้นกู้มาแล้ว 36 ชุด
     ตั้งแต่ปี 2552**และมีประวัติชำระหนี้ที่ดีมาโดยตลอด

     จองซื้อพร้อมกันผ่านวอลเล็ต
     ซื้อขายหุ้นกู้ในแอปเป๋าตัง

     08.30 น. 18 มกราคม นี้

     มาก่อน ได้ก่อน มีจำนวนจำกัด

     จองซื้อหุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ ผ่านแอปเป๋าตัง


     จุดเด่น


     วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้

     บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

     รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ​หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ สามารถดูได้ในหนังสือชี้ชวน


     อันดับความน่าเชื่อถือ
     ของบริษัทและหุ้นกู้

     แนวโน้มเครดิต
     Stable

     จากความเสี่ยง 8 ระดับ เทียบกับหุ้นกู้อื่นๆ
     โดยทั่วไปที่ระดับความเสี่ยงอยู่ระหว่าง 2-4
     *ระดับความเสี่ยงตามเกณฑ์กลต. บังคับใช้ก่อนปี 2564*

     บริษัทและหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
     โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด
     เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท (ไม่เกิน 50 ล้านบาท/ราย)
     เสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไปการจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

     ขั้นตอนจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปเป๋าตัง

     ติดตั้งและลงทะเบียนแอปเป๋าตัง


     1. เข้าไปสมัครลงทะเบียนซื้อหุ้นกู้ และทำ Suitability Test และเติมเงินในแอปเป๋าตังล่วงหน้าก่อนถึงวันซื้อจริง (ผู้ลงทุนที่เคยลงทะเบียนมาแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีก)
     2. สำหรับวันเปิดให้จองซื้อหุ้นกู้ เข้าแอปเป๋าตัง กดปุ่ม ซื้อขายหุ้นกู้
     3. กดปุ่ม ซื้อ/ขายหุ้นกู้
     4. เลือกหุ้นกู้ดิจิตัลแสนสิริชุดที่ต้องการลงทุน
     5. กดปุ่มจองซื้อ และดำเนินการตามขั้นตอน

     อ่านรายละเอียดขั้นตอนเพิ่มเติมได้ที่นี่

     จองซื้อหุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ ผ่านแอปเป๋าตัง

     คำเตือน : ทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
     หมายเหตุ: บริษัทอยู่ระหว่างยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนแก่ กลต.

     คำถามที่พบบ่อย

     A : บุคคลทั่วไปที่มีสัญชาติไทย (ผู้เยาว์ไม่สามารถจองซื้อหุ้นกู้ได้) ผู้จองซื้อต้องมีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่จะทำรายการจองซื้อ
     A : ในกรณีที่ลูกค้ายังไม่ใช่ลูกค้า SCB สามารถเป็นลูกค้า SCB ได้โดยการเปิดบัญชีผ่าน SCB Easy App (แต่จะจองซื้อได้ไม่เกิน 100,000 บาท)
     A : บุคคลที่จะจองซื้อหุ้นกู้แสนสิริ i-EASY ผ่านช่องทางออนไลน์ SCB Easy App จะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์ที่มีสัญชาติไทย และมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สำหรับการชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้จะต้องชำระผ่าน SCB Easy App เท่านั้น
     A : ผู้เยาว์ไม่สามารถจองซื้อหุ้นกู้ได้ บุคคลที่จะจองซื้อต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่จะทำรายการจองซื้อ
     A : รายการจองซื้อจะสำเร็จเมื่อผู้จองซื้อหุ้นกู้ชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ไม่ต้องรอจัดสรรในภายหลัง (ผู้จองซื้อจะได้รับอีเมลยืนยันหลังจากการจองซื้อสำเร็จ)
     A : รับดอกเบี้ยโดยโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ลูกค้าแจ้งเท่านั้น
     A : จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน โดยจะจ่ายดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 21 ธันวาคม 2564
     A : หุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 21 มีนาคม 2567
     A : หุ้นกู้ SIRI มีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 4
     A : สามารถขายได้ โดยติดต่อสาขาของธนาคารที่ให้บริการ ทั้งนี้ การขายอาจไม่สำเร็จ หากไม่มีคนต้องการซื้อต่อ
     A : ไม่ได้ แต่ SCB สามารถแนะนำโอกาสการลงทุนอื่นให้ได้
     A : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เบอร์โทร 02-128-2324, 02-128-2329