โครงการต่างๆ ที่น่าสนใจ

    โครงการที่เกี่ยวข้อง

     “เริ่มพูด”

     คำที่ต้องการค้นหา

     กำลังประมวลผล ...

     “ไม่ได้รับข้อมูลเสียง”

     ลองใหม่อีกครั้งนะคะ

     ลงชื่อเข้าใช้งาน

     ต้องการข้อเสนอตรงใจ

     กรุณาอัพเดทโปรไฟล์ของคุณ
     เพื่อให้นำเสนอข้อมูลโครงการได้ตรงใจคุณยิ่งขึ้น

     หุ้นกู้แสนสิริ i-Easy​
     หุ้นกู้แสนสิริ i-Easy​

     แสนสิริประกาศรับ
     หุ้นกู้แสนสิริ i-EASY

     ในการซื้อบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม
     ของแสนสิริ แทนเงินสดได้ทุกโครงการ

     ครั้งแรกของโลกลงทุนไทย พบนวัตกรรมการเงินใหม่
     เพื่อให้คนไทยเข้าถึงการลงทุนและสนับสนุนให้ทุกคนเข้าถึงการมีบ้าน

     ใช้หุ้นกู้แสนสิริ i-EASY ซื้อบ้าน..ได้
     ดอกเบี้ยหุ้นกู้...ก็ยังได้

     ข้อดี


     ใช้หุ้นกู้แทนเงินสด
     เพิ่มสภาพคล่อง     ยังได้ดอกเบี้ยหุ้นกู้ 3% ต่อปี
     ต่อเนื่องจนครบกำหนดชำระ

     ขั้นตอนการซื้อบ้านด้วย
     หุ้นกู้แสนสิริ i-EASY​


     • จอง และแจ้งพนักงานขาย
      ว่าต้องการชำระด้วยหุ้นกู้


     • ติดต่อธนาคาร SCB ทุกสาขา
      เพื่อออกใบหุ้นกู้ตามจำนวนที่ต้องการใช้


     • นัดทำสัญญาซื้อขาย และนำใบหุ้นกู้มา
      ชำระแทนเงินสดล่วงหน้า


     • เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถเลือก
      รับหุ้นกู้คืนหรือโอนให้กับแสนสิริก็ได้

     หมายเหตุ
     • สิทธิพิเศษนี้ให้ใช้เฉพาะผู้จอง/ผู้จะซื้อ ที่มีชื่อเป็นเจ้าของหุ้นกู้แสนสิริ i-EASY เท่านั้น ไม่อาจโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
     • ลูกค้าสามารถตรวจสอบสิทธิ และแจ้งความประสงค์ให้บริษัททราบล่วงหน้า ก่อนใช้สิทธิชำระเงินด้วย หุ้นกู้แสนสิริ i-EASY
     • รูปแบบ สัญญา และ เอกสารประกอบการขายโดยใช้หุ้นกู้แสนสิริ i-EASY ซื้อบ้านได้ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
     • เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
     สำนักงานขายโครงการที่ท่านสนใจ หรือ
     โทร. 1685