โครงการต่างๆ ที่น่าสนใจ

    โครงการที่เกี่ยวข้อง

     “เริ่มพูด”

     คำที่ต้องการค้นหา

     กำลังประมวลผล ...

     “ไม่ได้รับข้อมูลเสียง”

     ลองใหม่อีกครั้งนะคะ

     ลงชื่อเข้าใช้งาน

     ต้องการข้อเสนอตรงใจ

     กรุณาอัพเดทโปรไฟล์ของคุณ
     เพื่อให้นำเสนอข้อมูลโครงการได้ตรงใจคุณยิ่งขึ้น

     “จากความตั้งใจที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมสู่การเป็นพันธมิตร ระดับสูงสุด ขององค์การ UNICEF”


     SANSIRI, UNICEF’S FIRST SELECTED PARTNER IN THAILAND


     แสนสิริภูมิใจที่ UNICEF มองเห็นในสิ่งที่เราทำ เราคือองค์กรแรกในไทย
     และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งเป็น 1 ใน 20
     องค์กรชั้นนำจากทั่วโลกที่ได้รับเลือกให้เป็น
     UNICEF’s First Selected Partner in Thailand

     SOCIAL CHANGE

     ตลอดระยะเวลาที่เรายึดมั่นสร้างสรรค์เพื่อเด็กและสังคมมาโดยตลอด จนเกิดเป็นหลายโครงการ ที่ส่งผลต่อความสุขมาจนถึงวันนี้

     1. 2549

      SANSIRI ACADEMY

      แสนสิริเปิดสอนฟุตบอลเยาวชนขั้นพื้นฐาน โดยอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยและโค้ช ผู้เชี่ยวชาญระดับ B และ C (License) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อสานฝันให้กับเยาวชนลูกบ้าน และผู้ที่สนใจ

      คลิก รายละเอียดเพิ่มเติม

      Sansiri Academy แสนสิริเปิดสอนฟุตบอลเยาวชนขั้นพื้นฐาน – Social Change

      Iodine Please แสนสิริร่วมมือยูนิเซฟเพื่อลดปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนในเด็ก – Social Change

      2553

      IODINE PLEASE

      แสนสิริร่วมมือกับยูนิเซฟ สร้างความตระหนักสู่ สังคมในเรื่องปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนในเด็ก (Iodine Deficiency Disorder หรือ IDD) ซึ่งส่ง ผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กมานานกว่า 50 ปี แคมเปญนี้ประสบความสำเร็จจนทำให้รัฐบาลผลัก ดันกฏหมายที่กำหนดให้มีการเติมสารไอโอดีนใน เกลือที่นำมาบริโภค

     2. 2554

      SOCIAL CHANGE

      Building the future for children แสนสิริ เป็นองค์กรภาคธุรกิจเอกชนรายแรกที่ร่วม ลงนามอย่างเป็นทางการกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ในการแสดงเจตนารมณ์ความ ช่วยเหลือเด็กแบบยั่งยืน

      Building the future for children แสนสิริจับมือกับยูนิเซฟ ช่วยเหลือเด็กแบบยั่งยืน – Social Change

      THE END OF CHILD LABOUR

      แสนสิริร่วมผลักดันสิทธิในการปกป้อง คุ้มครองเด็ก ด้วยการประกาศเจตนารมณ์ ไม่ใช้แรงงานเด็กในสถานที่ก่อสร้าง

      Breastfeeding Room ห้องนมแม่สำหรับพนักงาน – Social Change

      EDUCATION FOR ALL

      โครงการการศึกษาเพื่อปวงชน เพื่อเป็นการ ตอกย้ำความสำคัญและปัญหาของการศึกษา ผ่านการรณรงค์บนโซเชี่ยลมีเดียอย่างจริงจัง ผลสำเร็จชี้วัดได้จากการที่มีสมาชิกใน Twitter ได้เห็นข้อมูลการรณรงค์ของโครงการ รวม 2,903,442 ครั้ง

      Breastfeeding Room ห้องนมแม่สำหรับพนักงาน – Social Change

      BREASTFEEDING ROOM

      แสนสิริร่วมมือกับยูนิเซฟ สร้างความตระหนักสู่ สังคมในเรื่องปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนในเด็ก (Iodine Deficiency Disorder หรือ IDD) ซึ่งส่ง ผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กมานานกว่า 50 ปี แคมเปญนี้ประสบความสำเร็จจนทำให้รัฐบาลผลัก ดันกฏหมายที่กำหนดให้มีการเติมสารไอโอดีนใน เกลือที่นำมาบริโภค

     3. 2555

      CHILD-FRIENDLY SPACE

      พื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กในสถานที่ก่อสร้าง 2 แห่งแรก ในอำเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

      Child-Friendly Space แสนสิริสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กในเขตก่อสร้าง – Social Change
      โครงการเล่นด้วยกัน ปันให้น้อง เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้เด็ก – Social Change

      LET’S PLAY TOGETHER

      องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และแสนสิริ จัดโครงการ “เล่นด้วยกัน ปันให้น้อง” เพื่อ สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาแก่เด็กๆ ที่ห้องเรียนบ้านห้วยฮุง ห้องเรียนบ้านห้วยฟาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงเรียน ตชด. ห้วยจะค่าน จังหวัดเชียงใหม่

     4. 2556

      GIVE

      แสนสิริร่วมกับจังหวัดภูเก็ตจัด “เวทีสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต” คัดเลือก เยาวชน 30 คน นำเสนอปัญหาวิธีทำโครงการต่อหน่วยงานจากภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชน ถือเป็น การจุดประกายมิติใหม่ให้เยาวชนภูเก็ตเข้าร่วมทำงานอย่าง จริงจังในเชิงนโยบาย และเชิงปฎิบัติ กับภาคจังหวัดครั้งแรกในประเทศ

      GIVE แสนสิริร่วมกับจังหวัดภูเก็ต จัดเวทีสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต – Social Change

      GOOD GLOBAL CITIZEN

      แสนสิริ ก้าวสู่เวทีระดับโลก ในการนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับสิทธิเด็ก เช่น แคมเปญ The Good Space , Iodine Please และระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ ฉุกเฉิน พายุไต้ฝุ่นโบพา ประเทศฟิลิปปินส์

      2558

      THE RIGHT TO VACCINATION

      แสนสิริ กระทรวงสาธารณสุข และองค์การยูนิเซฟ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ ดำเนินการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สำหรับเด็กในที่ พักคนงานก่อสร้าง ภายใต้โครงการก่อสร้างของ แสนสิริโดยมีองค์การอนามัยโลกร่วมเป็นสักขีพยาน

      The Right to Vaccinato แสนสิริจับมือยูนิเซฟ และกระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่เด็กในพื้นที่ก่อสร้าง – Social Change
     5. 2560

      THE CHILDREN SUSTAINABILITY FORUM :
      BUSINESS ACTION FOR CHILDREN TOWARDS SDGs

      แสนสิริ ประกาศเจตนารมณ์องค์กรที่เป็นมิตรกับเด็กในกิจกรรมการดำเนินธุรกิจที่ ส่งเสริมสิทธิเด็ก ช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดโดยองค์การยูนิเซฟ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันไทยพัฒน์มูลนิธิบูรณะชนบท แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

      แสนสิริประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรที่เป็นมิตรกับเด็ก – Social Change
      บ้านแสนธรรมดา แคมเปญระดมทุนออนไลน์จากแสนสิริเพื่อยูนิเซฟ – Social Change

      2561

      BAAN SAN THAMMADA

      บ้านแสนธรรมดา อีกหนึ่งแคมเปญระดมทุนออนไลน์จากแสนสิริเพื่อองค์การยูนิเซฟ สร้างชีวิตที่พิเศษให้กับเด็กๆ ในประเทศไทย ภายในระยะเวลา 2 เดือนแคมเปญบ้าน แสนธรรมดาระดมทุนได้รวมทั้งสิ้น 323,582.99 บาท

      UNICEF’S FIRST SELECTED PARTNER IN THAILAND

      แสนสิริเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับเลือกจากยูนิเซฟ ให้เป็น Selected Partner หลังจากที่ได้ร่วมสนับสนุนงานของยูนิเซฟและบริจาคเงิน ช่วยเหลือพัฒนาความเป็นอยู่เด็กๆ ทั่วโลก

     แนวคิดความรับผิดชอบเพื่อสังคมของแสนสิริ

     GOOD WORKPLACE


     เริ่มต้นจากภายในองค์กร


     จุดเริ่มต้นเล็กๆ ของการสรรค์สร้างสิ่งดีๆ...ที่ไม่สิ้นสุดเพื่อสังคม


     เราเริ่มต้นจากภายในองค์กร ด้วยการพัฒนาสถานประกอบการให้เป็นมิตรกับเด็กและผู้ปกครอง


     การคุ้มครองแรงงานเด็ก “ป้องกัน ยับยั้ง และขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน”


     แสนสิริกำหนดให้คู่ค้าทางธุรกิจต้องให้ความร่วมมือในการทำสัญญา ข้อตกลงเรื่อง “ข้อสัญญาคุ้มครองแรงงานเด็ก” เพื่อป้องกันการใช้ แรงงานเด็กอย่างไม่ถูกต้องในกระบวนการธุรกิจโดยจะต้องปฏิบัติตาม บรรดาบทบัญญัติทั้งหลายที่ใช้บังคับที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน

     ออกแบบออฟฟิศให้เป็นมิตรสำหรับแม่และเด็ก


     โครงการ BREASTFEEDING ROOM ห้องให้นมบุตร เพื่อสนับสนุน “การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 เดือน คือสวัสดิการ เพื่อพนักงานแสนสิริที่มีบุตรตลอดจนส่งเสริมการเลี้ยงลูกอย่างถูกต้อง ด้วยคอร์สอบรมการดูแลเด็กในวัยต่างๆ


     2554
     BREASTFEEDING ROOM

     แสนสิริสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 6 เดือน บริษัทฯ ได้จัดห้องนมแม่ หรือ Breastfeeding Room ที่ สำนักงานใหญ่อาคารสิริภิญโญ อาคารรัชต์ภาคย์ และโรงงานพรีคาสท์

     2554

     THE END OF CHILD LABOUR

     แสนสิริร่วมผลักดันสิทธิในการปกป้อง คุ้มครองเด็ก ด้วยการประกาศเจตนารมณ์ ไม่ใช้แรงงานเด็กในสถานที่ก่อสร้าง

     ‘ยกเลิกสัญญาจ้างทันที หากพบการละเมิดแรงงานเด็ก’

     แสนสิริประกาศนโยบายองค์กรที่เป็นมิตรกับเด็ก และสนับสนุนการยุติการใช้แรงงานเด็ก ทุกรูปแบบกับธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และหากพบว่ามีการละเมิดข้อตกลงนี้ บริษัทจะดำเนิน การยกเลิกสัญญาการค้าหรือว่าจ้างกับทางคู่ค้าและผู้รับเหมาโดยทันที

     2555
     CHILD-FRIENDLY SPACE

     พื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กในสถานที่ก่อสร้าง 2 แห่งแรก ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     เปลี่ยนพื้นที่ก่อสร้าง 65 แห่ง ใน 13 จังหวัดให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย...เพิ่ม ประสบการณ์ใหม่ให้กับเด็กๆ

     แสนสิริร่วมดําเนินโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสําหรับเด็กในที่พักคนงานก่อสร้าง– SocialChange

     2555-2562

     GOOD SPACE

     แสนสิริร่วมกับองค์การยูนิเซฟ และพันธมิตร ในการก่อสร้าง “พื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กใน สถานที่ก่อสร้าง” หรือ “Good Space” ได้กว่า 65 แห่งใน 13 จังหวัดภายในสถานที่ก่อสร้าง ของโครงการแสนสิริ


     จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้สำหรับเด็ก เสริมทักษะ และพัฒนาการเบื้องต้น รวมทั้งการส่งเด็ก เข้าสู่ระบบการศึกษาโรงเรียน รวมถึงสนับสนุนให้เข้าถึงระบบสุขภาพ ด้วยการผลักดันให้ เด็กๆ ได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐาน เพื่อเริ่มต้นคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต

     แสนสิริร่วมดําเนินโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสําหรับเด็กในที่พักคนงานก่อสร้าง– SocialChange

     2558

     THE RIGHT TO VACCINATION

     แสนสิริ กระทรวงสาธารณสุข และองค์การ
     ยูนิเซฟได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
     ร่วมมือ โครงการดำเนินการสร้างเสริมภูมิคุ้ม
     กันโรค สำหรับเด็กในที่พักคนงานก่อสร้าง ภายใต้โครงการก่อสร้างของ แสนสิริโดยมี
     องค์การอนามัยโลกร่วมเป็นสักขีพยาน

     GOOD COMMUNITY


     ต่อยอดความช่วยเหลือสู่สังคมในวงกว้าง


     แสนสิริร่วมมือกับภาคีในทุกภาคส่วน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับเด็กอย่างยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อนสังคมไปในทิศทางที่ดีขึ้น
     ผ่านโครงการและการผลักดันเชิงนโยบาย อาทิ แคมเปญไอโอดีนพลีส รณรงค์แก้ไขปัญหาเด็กไทยขาดสารไอโอดีน
     และแสนสิริอะคาเดมี่ โครงการสานฝันยกระดับทักษะฟุตบอลให้เด็ก

     ตลอดจนสนับสนุนสิทธิเด็กในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้เด็กได้รับโอกาสและความเท่าเทียมอย่างเหมาะสม รวมถึงการส่งเสริม
     ทักษะเด็กที่มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม หรือ Start up เช่น Incubator ระหว่าง Siri Ventures และองค์การยูนิเซฟ

     2549

     SANSIRI ACADEMY

     แสนสิริ กระทรวงสาธารณสุข และองค์การยูนิเซฟได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือ โครงการดำเนินการสร้างเสริมภูมิคุ้ม กันโรค สำหรับเด็กในที่พักคนงานก่อสร้าง ภายใต้โครงการก่อสร้างของ แสนสิริโดยมี องค์การอนามัยโลกร่วมเป็นสักขีพยาน

     SansiriAcademy แสนสิริเปิดสอนฟุตบอลเยาวชนขั้นพื้นฐาน – Social Change
     Iodine Please แสนสิริร่วมมือยูนิเซฟเพื่อลดปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนในเด็ก– Social Change

     2553

     ODINE PLEASE

     แสนสิริร่วมมือกับยูนิเซฟ สร้างความ ตระหนักสู่สังคมในเรื่องปัญหาโรคขาดสาร ไอโอดีนในเด็ก (Iodine Deficiency Disorder หรือ IDD) ซึ่งส่งผลกระทบต่อ พัฒนาการของเด็กมานานกว่า 50 ปี แคมเปญนี้ประสบความสำเร็จจนทำให้ รัฐบาลผลักดันกฏหมายที่กำหนดให้มีการ เติมสารไอโอดีนในเกลือที่นำมาบริโภค

     EducationforAll รณรงค์ตอกยLาความสําคัญและปัญหาของการศึกษา – Social Change

     2554

     EDUCATION FOR ALL

     โครงการการศึกษาเพื่อปวงชน เพื่อเป็นการ ตอกย้ำความสำคัญและปัญหาของการศึกษา ผ่านการรณรงค์บนโซเชี่ยลมีเดียอย่างจริงจัง ผลสำเร็จชี้วัดได้จากการที่มีสมาชิกใน Twitter ได้เห็นข้อมูลการรณรงค์ของโครงการ รวม 2,903,442 ครั้ง

     2555

     LET’S PLAY TOGETHER

     องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และแสนสิริ จัดโครงการ “เล่นด้วยกัน ปันให้น้อง” เพื่อ สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาแก่เด็กๆที่ห้องเรียน บ้านห้วยฮุง ห้องเรียนบ้านห้วยฟาน จังหวัด แม่ฮ่องสอน และโรงเรียน ตชด. ห้วยจะค่าน จังหวัดเชียงใหม่

     Let’s PlayTogetherโครงการเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาแก่เด็ก – Social Change

     2556

     GIVE

     GIVE แสนสิริร่วมกับจังหวัดภูเก็ตจัดเวทีสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต –Social Change

     แสนสิริร่วมกับจังหวัดภูเก็ตจัด “เวทีสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต” คัดเลือกเยาวชน 30 คน นำเสนอปัญหาวิธีทำโครงการต่อหน่วยงานจาก ภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชน ถือเป็นการจุดประกายมิติใหม่ให้เยาวชน ภูเก็ตเข้าร่วมทำงานอย่างจริงจังในเชิงนโยบายและเชิงปฎิบัติ กับภาคจังหวัด ครั้งแรกในประเทศ

     แสนสิริประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรที่เป็นมิตรกับเด็ก – Social Change

     2560

     THE CHILDREN
     SUSTAINABILITY FORUM :
     BUSINESS ACTION FOR
     CHILDREN TOWARDS SDGs

     แสนสิริ ประกาศเจตนารมณ์องค์กรที่เป็นมิตรกับเด็กในกิจกรรมการดำเนินธุรกิจที่ส่งเสริม สิทธิเด็ก ช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดโดยองค์การยูนิเซฟ ร่วมกับตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันไทยพัฒน์มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

     บ้านแสนธรรมดาแคมเปญระดมทุนออนไลน์จากแสนสิริเพื่อยูนิเซฟ – Social Change

     2561

     BAAN SAN THAMMADA

     บ้านแสนธรรมดา อีกหนึ่งแคมเปญระดมทุนออนไลน์จากแสนสิริเพื่อองค์การ ยูนิเซฟ สร้างชีวิตที่พิเศษให้กับเด็กๆ ในประเทศไทย ภายในระยะเวลา 2 เดือน แคมเปญบ้านแสนธรรมดาระดมทุนได้รวมทั้งสิ้น 323,582.99 บาท

     UNICEF’S FIRST SELECTED PARTNER IN THAILAND

     แสนสิริเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับเลือกจากยูนิเซฟ ให้เป็น Selected Partner หลังจากที่ได้ร่วมสนับสนุนงานของยูนิเซฟและบริจาคเงิน ช่วยเหลือพัฒนาความเป็นอยู่เด็กๆ ทั่วโลก

     GOOD GLOBAL CITIZEN


     ส่งต่อความช่วยเหลือไปยังเด็กทั่วโลก


     “ไม่หยุดช่วยเหลือแค่ในประเทศ แต่ขยายสู่ภายนอก เพื่อชีวิตที่ดีของเด็กทั่วโลก”


     เรามุ่งมั่นที่จะเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมโลก เพื่อร่วมบริหารจัดการ อย่างยั่งยืนในมิติของสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เป็นประจำทุกปี และดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้าน ความยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

     มอบ 1 ล้านดอลลาร์ทุกปี
     ให้กับองค์การยูนิเซฟ
     สานต่อเจตนารมณ์ที่
     ต่อเนื่องเพื่อการช่วย
     เหลือเด็กทั่วโลก


     แสนสิริ ก้าวสู่เวทีระดับโลก ในการนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับสิทธิเด็ก
     เช่น แคมเปญ The Good Space , Iodine Please และระดมทุนช่วย
     เหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ฉุกเฉิน พายุไต้ฝุ่นโบพา ประเทศ
     ฟิลิปปินส์

     2554

     SOCIAL CHANGE

     Building the future for children แสนสิริเป็น องค์กรภาคธุรกิจเอกชนรายแรกที่ร่วมลงนาม อย่างเป็นทางการกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ในการแสดงเจตนารมณ์ความช่วยเหลือเด็กแบบ ยั่งยืน

     Building the future for children แสนสิริจับมือกับยูนิเซฟช่วยเหลือเด็กแบบยั่งยืน –Social Change
     ChildRightsแสนสิรินําเสนอประเด็นเกี่ยวกับสิทธิเด็กในเวทีระดับโลก –SocialChange

     2556

     GOOD GLOBAL CITIZEN

     แสนสิริ ก้าวสู่เวทีระดับโลก ในการนำเสนอ ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิเด็ก เช่น แคมเปญ The Good Space, Iodine Please และระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ฉุกเฉิน พายุไต้ฝุ่นโบพา ประเทศฟิลิปปินส์

     GoodGlobbalCitizenแสนสิริบริจาคอุปกรณ์กีฬาเพื่อเด็กผู้ลี้ภัย – SocialChange

     2557

     GOOD GLOBAL CITIZEN

     แสนสิริเยี่ยมชมการทำงานขององค์การยูนิเซฟ และบริจาคอุปกรณ์กีฬาเพื่อเด็กผู้ลี้ภัยชาวซีเรีย ที่ประเทศเลบานอน และคุณเศรษฐา ทวีสิน เป็น 1 ใน 8 Corporate leaders เพื่อเข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนจากทั่วโลก ในฐานะบุคคลดีเด่นผู้อุทิศตน อย่างมุ่งมั่นเพื่อสิทธิและการต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก