โครงการต่างๆ ที่น่าสนใจ

    โครงการที่เกี่ยวข้อง

     “เริ่มพูด”

     คำที่ต้องการค้นหา

     กำลังประมวลผล ...

     “ไม่ได้รับข้อมูลเสียง”

     ลองใหม่อีกครั้งนะคะ

     ลงชื่อเข้าใช้งาน

     ต้องการข้อเสนอตรงใจ

     กรุณาอัพเดทโปรไฟล์ของคุณ
     เพื่อให้นำเสนอข้อมูลโครงการได้ตรงใจคุณยิ่งขึ้น

     SANSIRI ACADEMY

     โครงการแสนสิริ อะคาเดมี่

     แสนสิริเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน ในด้านบทบาทต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
     เพื่อการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน แสนสิริจึงร่วมมือกับหน่วยงานหรือชุมชนที่มีเจตนารมณ์เดียวกัน
     อย่างเท่าเทียม โดยกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงานตามเป้าหมายร่วมกัน
     วิเคราะห์ประเด็นประเด็นชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องของเด็ก
     เพื่อเข้าใจปัญหาในทุกมิติโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ
     แสนสิริ อะคาเดมี่ เพื่อการพัฒนาเยาวชน ชุมชน และสังคมที่ยั่งยืน
     โครงการ แสนสิริ อะคาเดมี่ เริ่มก่อตั้งในปี 2549 โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาสังคม
     ที่มุ่งเน้นการสร้างคน ช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน
     ในด้านกีฬาและสุขภาพ กับเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้พื้นฐาน
     ทางด้านกีฬาฟุตบอลอย่างถูกต้องและไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายใต้แนวคิดในการรับผิดชอบต่อ
     สังคม “Sansiri Social Change” ปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนกว่า 8,000 คน ที่ผ่านการ
     บ่มเพาะทักษะจากโครงการแสนสิริ อะคาเดมี่ และสามารถสานฝันนักฟุตบอลเยาวชน
     สู่เป้าหมายที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง
     รวมถึงต่อยอดโอกาสทางการศึกษา ซึ่งนับเป็น
     ความภาคภูมิใจของแสนสิริที่ได้เป็นจุดเริ่มต้นไปสู่การสร้างอนาคตที่ดีของเยาวชน

     กลยุทธ์ในการดำเนินโครงการแสนสิริ อะคาเดมี่ ได้วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชนที่แสนสิริก้าวเข้าไปพัฒนาพื้นที่ พบว่าผู้ปกครองให้ความสำคัญต่อบุตรหลานเป็นอันดับหนึ่ง แสนสิริจึงพัฒนากระบวนการดำเนินโครงการแสนสิริ อะคาเดมี่ เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างวินัยแก่เด็กและเยาวชน ลดปัญหาการติดเกมส์ออนไลน์ พร้อมยกระดับพัฒนาทักษะฟุตบอลให้ฟรี โดยผู้ฝึกสอนผู้เชี่ยวชาญระดับระดับ License B หรือ C การเรียนการสอนมุ่งเน้นการสร้างวินัย การเล่นเป็นทีมให้มีส่วนร่วมทั้งเด็กและผู้ปกครอง เปิดโอกาสให้เข้าแข่งขันตามความสามารถโดยไม่จำกัดเพศ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมากกว่า 100 คน ได้รับโอกาสเป็นเด็กช้างเผือก ได้รับทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อในโควต้านักกีฬาโรงเรียน หรือมีโอกาสต่อยอดเข้าสู่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ ซึ่งทำให้ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายการศึกษาสำหรับเด็กช้างเผือก รวมมูลค่ามากกว่า หนึ่งแสนบาทต่อปี โดยในแต่ละปีแสนสิริ อะคาเดมี่มีการติดตามผลการเรียนของนักเรียนแสนสิริ อะคาเดมี่ เพื่อส่งเข้าแข่งขันในทัวร์นาเม้นท์ของการแข่งขันฟุตบอลระดับเยาวชน
     ปัจจุบันโครงการแสนสิริอะคาเดมี่เปิดสอนอยู่ทั้งหมด 5 สาขาทั้งในกรุงเทพมหานครและ
     ภูเก็ต ได้แก่ รามอินทรา, ประชาชื่น , อ่อนนุช , พุทธมณฑล และภูเก็ต ทำการให้ฝึกซ้อมทุกวัน
     เสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00-10.00 น. มีสนามฝึกซ้อมทั้งสิ้น 5 สนาม ได้แก่ สนาม
     ฟุตบอลปัญญาซอคเกอร์ปาร์ค,สนามฟุตบอลอินเตอร์พรีเมียร์ ประชาชื่น, สนามฟุตบอล
     Star Kick อ่อนนุช, สนามฟุตบอล The Corner FC. และสนามหน้าที่ว่าการอำเภอกะทู้
     จังหวัดภูเก็ต