ข้อแนะนำการซื้อ

เงื่อนไขการขาย

  • ก)เงินจอง: จำนวน 5,000 บาท สำหรับแบบ Studio ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าว ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของราคาห้องชุด โดยจะนำไปหักออกจากเงินที่ต้องชำระในวันโอนกรรมสิทธิ์
  • ข) เงินทำสัญญา: จำนวน 15,000 บาท ในวันที่ลงนามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด โดยจะต้องทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดกับบริษัทฯ ภายใน 7 วัน
  • ค) เงินดาวน์ :จำนวนเงินดาวน์เท่ากับ 5% ของราคาขาย โดยยอดเงินที่ต้องชำระจะหักเงินจองจำนวน 5,000 บาทและเงินทำสัญญาจำนวน 15,000 บาท แล้วแบ่งชำระ 10 งวด

ค่าใช้จ่ายวันโอนกรรมสิทธิ์

  • ก) ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ 1 % ของราคาประเมินทรัพย์สิน (อัตรานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบายของภาครัฐ) 50% ชำระโดยผู้จะขาย และ 50 % ชำระโดยผู้จะซื้อ ในวันโอนกรรมสิทธิ์
  • ข) เงินกองทุนอาคารชุด ชำระในอัตรา 500 บาท ต่อตารางเมตร และชำระครั้งเดียว
  • ค) ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง – ชำระในอัตรา 40 บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดือน ชำระล่วงหน้า 1 ปี
  • ง) ค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินกู้ ผู้จะซื้อเป็นผู้ชำระให้กับกรมที่ดิน กรณีที่มีการยื่นกู้กับสถาบันการเงิน
  • จ) ค่าติดตั้งและประกันมิเตอร์ไฟฟ้าจำนวน 6,550 บาท

หมายเหตุ:ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง หรือค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการ / ดูแลบำรุงรักษา ใช้สำหรับการจัดการ การช่อมแซมและการดูแลรักษาทรัพย์สินทั่วไปของอาคาร ทรัพย์สินส่วนกลาง พื้นที่ส่วนกลางนอกเหนือจากห้องชุด การรักษาความปลอดภัย การดูแลรักษาสระว่ายน้ำ ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำประกาศ - ข้อมูลที่ให้ในเอกสารนี้ ควรใช้เป็นแนวทางเท่านั้น เพื่อข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน ขอแนะนำให้ท่านติดต่อทีมงานขายมืออาชีพของเราที่ dcondo_kathu@sansiri.com หรือโทร. 1685 และขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ก่อนการซื้อทรัพย์สินในประเทศไทย


Copyright©2011. Sansiri Public Co., Ltd. All rights reserved. | เข้าสู่หน้าหลัก Sansiri.com
ภาพที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ประกอบด้วย ภาพที่ถ่ายจากสถานที่จริง, ภาพจริงบรรยากาศจำลอง และภาพจำลอง หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาพใด ๆ สามารถสอบถามจากเจ้าหน้าที่ หรือเข้าเยี่ยมชมสถานที่จริง ณ โครงการ โทร. 1685