Facilities

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • สระว่ายน้ำและสระเด็ก
  • ห้องออกกำลังกาย พร้อมอุปกรณ์
  • ห้องอเนกประสงค์
  • สวนส่วนกลาง พร้อมพื้นที่สันทนาการกลางแจ้ง
  • โถงต้อนรับ
  • อินเตอร์เน็ตไร้สายสำหรับโถงต้อนรับและชั้นสระว่ายน้ำ

อื่นๆ

  • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ระบบโทรทัศน์วงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมง
  • ที่จอดรถ
หมายเหตุ: เงื่อนไขนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า