ข้อมูลเพิ่มเติม

คำประกาศ ข้อมูลที่ให้ในเอกสารนี้ ควรใช้เป็นแนวทางเท่านั้น เพื่อข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน
ขอแนะนำให้ท่านติดต่อทีมงานขายมืออาชีพของเราที่
thebase_pk@sansiri.com หรือโทร. 1685 และขอคำปรึกษาจาก
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายก่อนการซื้อทรัพย์สินในประเทศไทย