SANSIRI COLLECTION

แสนสิริให้ความสำคัญ และใส่ใจในทุกรายละเอียดของชีวิต เพื่อเติมเต็มความหมาย
ของคำว่า "บ้าน" และ "ชีวิต" ให้ทุกคนมีความสุข ความสงบ เพลิดเพลิน ผ่อนคลาย
และเพิ่มสุนทรียภาพในทุกสัมผัสของการใช้ชีวิตจาก "แสนสิริ คอลเล็คชั่น"
ที่เลือกสรร สร้างสรรค์ พัฒนา คิดค้น ร่วมกับผู้ผลิตแบรนด์ชั้นนำที่หลากหลาย
อย่างเป็นพิเศษสุด และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแสนสิริสู่สมาชิกครอบครัวแสนสิริ
โดยถ่ายทอดผ่านทางทุกสัมผัส รูป รส กลิ่น เสียง อาทิ "รส" จาก Sansiri
Signature Tea กับ No.57, "กลิ่น" จาก Sansiri Signature Scent กับ Panpuri,
"สัมผัส" ความนุ่มนวลของผ้าจาก Sansiri Signature Bedding Set กับ PASAYA
และ "เสียง" เพลงเพราะๆ จาก LoveIs