Fact Sheetร

ที่ตั้ง : ถนนพระราม 9-รามคำแหง กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่โครงการ : 5-1-91 ไร่
ลักษณะโครงการ : อาคารสูง 35 ชั้นจำนวน 1 อาคาร
จำนวนยูนิต : 923 ยูนิต
จำนวนห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ : 1 ยูนิต
ลักษณะห้องชุด
ลักษณะห้องชุด ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
สตูดิโอ 25.00 – 27.00
1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 28.00 – 32.00
2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 49.00