ภาพถ่าย ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2567
ภาพถ่าย ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2567
ภาพถ่าย ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2567
ภาพถ่าย ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2567
ภาพถ่าย ณ เดือน มกราคม 2567
ภาพถ่าย ณ เดือน มกราคม 2567
ภาพถ่าย ณ เดือน มกราคม 2567
ภาพถ่าย ณ เดือน มกราคม 2567
ภาพถ่าย ณ เดือน ธันวาคม 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน ธันวาคม 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน ธันวาคม 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน ธันวาคม 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤศจิกายน 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤศจิกายน 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤศจิกายน 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤศจิกายน 2566

เดอะ ไลน์ ไวบ์

คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน พฤษภาคม 2567
 • ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
 • ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว
 • งานโครงสร้าง
  งานเสาเข็มและฐานรากแล้วเสร็จ 100% โครงสร้างแล้วเสร็จถึงชั้น 33
 • งานติดตั้งระบบ
  ระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จถึงชั้น 33
  ระบบประปาแล้วเสร็จถึงชั้น 33
  ระบบปรับอากาศแล้วเสร็จถึงชั้น 33
 • สถาปัตยกรรม
  งานผนังแล้วเสร็จถึงชั้น 33 อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจ QC End Product