ภาพถ่าย ณ เดือน พฤษภาคม 2567
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤษภาคม 2567
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤษภาคม 2567
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤษภาคม 2567
ภาพถ่าย ณ เดือน เมษายน 2567
ภาพถ่าย ณ เดือน เมษายน 2567
ภาพถ่าย ณ เดือน เมษายน 2567
ภาพถ่าย ณ เดือน เมษายน 2567
ภาพถ่าย ณ เดือน มีนาคม 2567
ภาพถ่าย ณ เดือน มีนาคม 2567
ภาพถ่าย ณ เดือน มีนาคม 2567
ภาพถ่าย ณ เดือน มีนาคม 2567
ภาพถ่าย ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2567
ภาพถ่าย ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2567
ภาพถ่าย ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2567
ภาพถ่าย ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2567

ดีคอนโด เวล ศรีราชา

คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน กันยายน 2567
 • ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
 • ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว
 • งานโครงสร้าง
  งานเสาเข็มและฐานรากแล้วเสร็จ 100%
  อาคาร A งานโครงสร้างแล้วเสร็จ 100%
  อาคาร B งานโครงสร้างแล้วเสร็จ 100%
 • งานติดตั้งระบบ
  อาคาร A ระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จถึงชั้น 7 ระบบประปาแล้วเสร็จถึงชั้น 7 ระบบปรับอากาศแล้วเสร็จถึงชั้น 5
  อาคาร B ระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จถึงชั้น 7 ระบบประปาแล้วเสร็จถึงชั้น 7 ระบบปรับอากาศแล้วเสร็จถึงชั้น 5
 • สถาปัตยกรรม
  อาคาร A งานผนังแล้วเสร็จถึงชั้น 8
  อาคาร B งานผนังแล้วเสร็จถึงชั้น 8