ภาพถ่าย ณ เดือน พฤศจิกายน 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤศจิกายน 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤศจิกายน 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤศจิกายน 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน ตุลาคม 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน ตุลาคม 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน ตุลาคม 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน ตุลาคม 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน กันยายน 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน กันยายน 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน กันยายน 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน กันยายน 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน สิงหาคม 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน สิงหาคม 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน สิงหาคม 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน สิงหาคม 2566

ดีคอนโด เวล ศรีราชา

คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน กันยายน 2567
 • ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
 • ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว
 • งานโครงสร้าง
  งานฐานรากอาคาร A, B 95%
  งานบ่อเก็บน้ำดีใต้ดิน A,B 50%
  งานพื้นชั้น Ground 10%
 • งานติดตั้งระบบ
 • สถาปัตยกรรม