ภาพถ่าย ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2567
ภาพถ่าย ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2567
ภาพถ่าย ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2567
ภาพถ่าย ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2567
ภาพถ่าย ณ เดือน มกราคม 2567
ภาพถ่าย ณ เดือน มกราคม 2567
ภาพถ่าย ณ เดือน มกราคม 2567
ภาพถ่าย ณ เดือน มกราคม 2567
ภาพถ่าย ณ เดือน ธันวาคม 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน ธันวาคม 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน ธันวาคม 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน ธันวาคม 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤศจิกายน 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤศจิกายน 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤศจิกายน 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤศจิกายน 2566

เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่

คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน กรกฎาคม 2567
 • ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
 • ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว
 • งานโครงสร้าง
  งานเสาเข็มและฐานรากแล้วเสร็จ 100%
  งานพื้นโครงสร้างดำเนินการถึงชั้น 31 , 31M ,ดาดฟ้า
 • งานติดตั้งระบบ
  ระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จถึงชั้น 25
  ระบบประปาแล้วเสร็จถึงชั้น 30
  ระบบปรับอากาศแล้วเสร็จถึงชั้น 30
 • สถาปัตยกรรม
  งานผนังแล้วเสร็จถึงชั้น 30 อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจ QC End Product