ภาพถ่าย ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2567
ภาพถ่าย ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2567
ภาพถ่าย ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2567
ภาพถ่าย ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2567
ภาพถ่าย ณ เดือน มกราคม 2567
ภาพถ่าย ณ เดือน มกราคม 2567
ภาพถ่าย ณ เดือน มกราคม 2567
ภาพถ่าย ณ เดือน มกราคม 2567
ภาพถ่าย ณ เดือน ธันวาคม 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน ธันวาคม 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน ธันวาคม 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน ธันวาคม 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤศจิกายน 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤศจิกายน 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤศจิกายน 2566
ภาพถ่าย ณ เดือน พฤศจิกายน 2566

ดีคอนโด รีฟ ภูเก็ต

คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน กันยายน 2567
 • ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
 • ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว
 • งานโครงสร้าง
  งานเสาเข็มและฐานรากแล้วเสร็จ 100%
  อาคาร A โครงสร้าง แล้วเสร็จถึงชั้น 8
  อาคาร B โครงสร้าง แล้วเสร็จถึงชั้นดาดฟ้า
  อาคาร C โครงสร้าง แล้วเสร็จถึงชั้นดาดฟ้า
 • งานติดตั้งระบบ
  อาคาร A ระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จถึงชั้น 7 ระบบประปาแล้วเสร็จถึงชั้น 2 ระบบปรับอากาศแล้วเสร็จถึงชั้น 1
  อาคาร B ระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จถึงชั้น 7 ระบบประปาแล้วเสร็จถึงชั้น 2 ระบบปรับอากาศแล้วเสร็จถึงชั้น 1
  อาคาร C ระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จถึงชั้น 8 ระบบประปาแล้วเสร็จถึงชั้น 4 ระบบปรับอากาศแล้วเสร็จถึงชั้น 2
 • สถาปัตยกรรม
  อาคาร A งานผนังแล้วเสร็จถึงชั้น 2
  อาคาร B งานผนังแล้วเสร็จถึงชั้น 3
  อาคาร C งานผนังแล้วเสร็จถึงชั้น 4