แบบบ้าน โครงการบ้านเดี่ยว 23 องศา วิลล่า เขาใหญ่

VILLA ONE

แบบบ้าน โครงการบ้านเดี่ยว 23 องศา วิลล่า เขาใหญ่

Usage area 329.00 sq.m.
3 bedrooms, 3 bathrooms, living room, family room, dining space, Thai-style kitchen, Pantry,
2 maid’s rooms, 1 maid’s bathroom and parking space for 2 cars

 • Plot 6
 • Plot 7
 • Plot 8
 • Plot 9
 • โครงการบ้านเดี่ยว 23 องศา วิลล่า เขาใหญ่ แบบบ้าน VILLA ONE

  โครงการบ้านเดี่ยว 23 องศา วิลล่า เขาใหญ่ แบบบ้าน VILLA ONE

  PLOT 1-5

  Usage area 327.00 sq.m.

 • โครงการบ้านเดี่ยว 23 องศา วิลล่า เขาใหญ่ แบบบ้าน VILLA TWO

  โครงการบ้านเดี่ยว 23 องศา วิลล่า เขาใหญ่ แบบบ้าน VILLA TWO

  PLOT 6-9

  Usage area 329.00 sq.m.