เศรษฐสิริ ราชพฤกษ์-จรัญฯ
สิรินารา

สิรินารา B

พื้นที่ใช้สอย 353 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 1 ห้องรับแขก
2 ห้องพักผ่อน 1 ห้องแม่บ้าน 4 ที่จอดรถ

สิรินารา
สิรินารา B
สิรินารา B
สิรินารา B
สิรินารา B
สิริกานดา
พื้นที่ใช้สอย 160 ตร.ม.
สิริญาดา B
พื้นที่ใช้สอย 189 ตร.ม.
สิริญาดา W
พื้นที่ใช้สอย 199 ตร.ม.
สิรินันทา
พื้นที่ใช้สอย 242 ตร.ม.
สิริเบญจา
พื้นที่ใช้สอย 283 ตร.ม.
สิรินันทา B พื้นที่ใช้สอย 256 ตร.ม.