จากทางด่วนขั้นที่ 1 เลือกทางลงพระราม 2 ก่อนถึงสะพานกลับรถห้างฯเซ็นทรัล พระราม 2 เลี้ยวซ้าย
เข้าสู่ถนนท่าข้าม เข้ามาประมาณ 1.3 กิโลเมตร กลับรถแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยท่าข้าม 16
จากปากซอยประมาณ 300 เมตร ถึงโครงการ