รวมทุกโปรดาวเด่น ที่คนซื้อบ้าน คอนโด ทาวน์เฮาส์อยากได้
ฟรีเยอะ...ลดหนัก...ผ่อนเบา ลุ้นรับสูงสุด 1 ล้าน* ทุกเดือน
แจกหนักถึง 3 ต่อ 84 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 17 ล้าน*
ไม่อยากให้พลาด! วันนี้ - 31 มี.ค. เท่านั้น

ต่อที่ 1 ฟรีเยอะ…

อาทิ เฟอร์นิเจอร์ / ค่าส่วนกลาง / ค่าธรรมเนียมต่างๆ*

ต่อที่ 2 ลดหนัก-ผ่อนเบา...

ลดสูงสุด 2 ล้านบาท* อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.5% นาน 2 ปี*

ต่อที่ 3 ได้ลุ้น...ลุ้นรับสูงสุด 1 ล้าน* ทุกเดือน รวม 84 รางวัล
 • รางวัลที่ 1 : บัตรกำนัลส่วนลด จากแสนสิริ มูลค่า 1,000,000 บาท จำนวน 3 รางวัล*
 • รางวัลที่ 2 : บัตรกำนัล SB Furniture มูลค่า 300,000 บาท จำนวน 21 รางวัล*
 • รางวัลที่ 3 : บัตรกำนัล Samsung มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 60 รางวัล*เลือกดูตามประเภทโครงการ :
เรียงลำดับตาม :
<<
Garden Square Sukhumvit77
ถูกเพิ่มเป็นโครงการที่สนใจแล้ว

ลงทะเบียนโครงการที่สนใจทั้งหมด
คำแนะนำ: คลิก "เพิ่มเป็นโครงการที่สนใจ" เพื่อลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสารและสิทธิพิเศษ
ไม่พบผลการค้นหา - ภายใน nowornever

กรุณาระบุคำค้นหาใหม่ หรือ click เพื่อเลือกดูโครงการพร้อมอยู่ทั้งหมด
แผนที่
  เงื่อนไข: การลุ้นชิงรางวัล
 1. ลูกค้าต้องจองและทำสัญญาจะซื้อจะขายโครงการของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)และบริษัทในเครือที่ร่วมโครงการ จำนวน 61 โครงการ (ตามยูนิตที่บริษัทฯ กำหนด) ระหว่างวันที่ 15 ม.ค. ถึงวันที่ 31 มี.ค.61 สำหรับโครงการพร้อมอยู่ จำนวน 53 โครงการ ลูกค้าที่ได้รับรางวัลต้องรับโอนกรรมสิทธิ์และชำระเงินให้ครบถ้วนภายในวันที่ 31 มี.ค.61 และสำหรับโครงการใหม่ จำนวน 8 โครงการ ลูกค้าที่ได้รับรางวัลต้องจองและทำสัญญาซื้อขาย และชำระเงินให้ครบถ้วนภายในวันที่ 31 มี.ค.61
 2. ทุกจำนวนเงิน 1,000,000.- บาท ของราคาขาย จะได้รับสิทธิร่วมชิงรางวัล 1 สิทธิ (เศษไม่ถึง 1 ล้านบาทปัดทิ้งทั้งหมด) รับคูปองชิงรางวัลจำนวน 1 ใบ ให้ลูกค้ากรอกรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ลงบนคูปองให้ครบถ้วนชัดเจน ใส่กล่องรับชิ้นส่วน ณ จุดบริการโครงการของแสนสิริ เพื่อลุ้นรับรางวัล
 3. ผู้.ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 5
 4. หมดเขตการเข้าชิงรางวัลในวันที่ 31 มี.ค.2561 เวลา 23.59 น.
 5. จับรางวัล ณ โครงการเศรษฐสิริ วงแหวน ลำลูกกา เลขที่ 87 หมู่ที่ 5 ถ.ลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี จำนวน 3 ครั้ง รวมมูลค่า 15,300,000.- บาท (รางวัลต่อครั้งประกอบด้วยรางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล, รางวัลที่ 2 จำนวน 7 รางวัล และรางวัลที่ 3 จำนวน 20 รางวัล)
  1. จับรางวัลครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 ก.พ. 2561 เวลา 15:00 น. และประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ในวันที่ 17 ก.พ. 2561 และผู้ได้รับรางวัล ต้องติดต่อขอรับรางวัล ภายในวันที่ 17 มี.ค. 2561
  2. จับรางวัลครั้งที่ 2 ในวันที 15 มี.ค. 2561 เวลา 15:00 น.และประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ในวันที่ 17 มี.ค. 2561และผู้ได้รับรางวัล ต้องติดต่อขอรับรางวัล ภายในวันที่ 17 เม.ย. 2561
  3. จับรางวัลครั้งสุดท้าย ในวันที่ 18 เม.ย. 2561 เวลา 15:00 น. และประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ในวันที่ 20 เม.ย. 2561 และผู้ได้รับรางวัล ต้องติดต่อขอรับรางวัล ภายในวันที่ 20 พ.ค. 2561
 6. ประกาศผลผู้โชคดีผ่านทาง www.sansiri.com และ www.facebook.com/sansiriplc พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้โชคดีทราบทางโทรศัพท์และ email ต่อไป
 7. ผู้ได้รับรางวัลต้องติดต่อขอรับรางวัล ณ Sales Gallery ของโครงการที่ซื้อในโปรโมชันนี้ โดยแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน
 8. กรณีผู้ได้รับรางวัล ไม่ดำเนินการติดต่อขอรับรางวัลในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 5 หรือไม่ทำตามเงื่อนไขการโอนหรือทำสัญญาในข้อ 1 บริษัทฯ จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์การรับรางวัลดังกล่าว และให้ผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองคนต่อไป
 9. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. พนักงาน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ รวมถึงตัวแทนโฆษณา และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการดังกล่าว
 11. รางวัลนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 12. กรณีบริษัทฯ ตรวจพบว่า ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการจับรางวัลตามแคมเปญนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการมอบรางวัล หรือเรียกคืนของรางวัล กรณีที่ได้รับของรางวัลไปแล้ว
 13. บริษัทฯ มีสิทธินำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัลออกเผยแพร่ ทั้งภาพและเสียงเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือ นำไปใช้ในการอื่นเพื่อประโยชน์
  สำหรับธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแต่อย่างใด
 14. สอบถามข้อมูล และตรวจสอบเงื่อนไข และสิทธิต่างๆ ตามแคมเปญนี้เพิ่มเติมที่ www.sansiri.com/โครงการพร้อมอยู่/nowornever หรือ โทร 02-201-3999

รายชื่อโครงการที่น่าสนใจ:
เลือกโครงการเพิ่มเติม
* กรุณากรอกชื่อและนามสกุลตามข้อมูลในบัตรประชาชน
ปิด

ชนิดบ้าน

ทำเล

ราคา (ล้านบาท)