Facilities

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • โถงต้อนรับ
  • สระว่ายน้ำส่วนกลางขนาดใหญ่ พร้อมสระว่ายน้ำสำหรับเด็ก
  • ห้องออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน
  • สวนส่วนกลาง
  • อินเตอร์เน็ตไร้สายสำหรับโถงพักคอย ห้องออกกำลังกาย
    และบริเวณระเบียงสระว่ายน้ำ

อื่นๆ

  • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ระบบโทรทัศน์วงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมง
  • ที่จอดรถ
หมายเหตุ: เงื่อนไขนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า