ลงทะเบียนนัดหมาย
ง่ายใน 4 ขั้นตอน

1. ลงทะเบียน เลือกวันเวลาที่สะดวก

2. พนักงานจะติดต่อกลับเพื่อ confirm นัดหมาย

3. คุณจะได้รับ link เพื่อเข้ารับชมโครงการ ในวันนัดหมาย

4. เปิด link ผ่านมือถือ แท็บแล็ต หรือ คอมพิวเตอร์ เพื่อชมโครงการ

สะดวกกว่าเดิมเมื่อลงทะเบียนผ่าน

หรือ
กรุณาระบุข้อมูล
กรุณาระบุข้อมูล
กรุณาระบุข้อมูล
กรุณาระบุข้อมูล
กรุณาระบุข้อมูล
กรุณาระบุข้อมูล

ติดต่อสำนักงานขาย เวลาทำการ 09.00 - 18.00 น. ทุกวัน |
โทร. 1685 หรือ Email: SPW@SANSIRI.com