TH | EN

การสร้างชีวิตที่ดีเริ่มที่เด็ก

นโยบายการไม่ใช้แรงงานเด็กในสถานก่อสร้างในปี 2556 แสนสิริประกาศนโยบายไม่ใช้แรงงานเด็กในสถานก่อสร้าง ส่งผลให้พันธมิตรในการก่อสร้างทุกรายร่วมลงนามในบันทึกแนบท้ายสัญญาการก่อสร้าง สนับสนุนการยุติการใช้แรงงานเด็กทุกรูปแบบที่ธุรกิจมีส่วนเกี่ยวข้อง หากแสนสิริพบว่ามีคู่ค้าที่ละเมิดในเรื่องดังกล่าว มีสิทธิในการบอกเลิกสัญญาว่าจ้างในทุกกรณี ซึ่งครอบคลุมไปยังทุกจังหวัดที่แสนสิริขยายโครงการออกไป เช่น กรุงเทพฯ, ภูเก็ต, พัทยา, สงขลา, อุดรธานี, ขอนแก่น, เชียงใหม่, โคราช และนนทบุรี

ชมวีดีโอ The Good Space


THE GOOD SPACE คืออะไร? 1/4


ต่อเนื่องจากการที่แสนสิริร่วมรณรงค์การยุติการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบที่ธุรกิจมีส่วนเกี่ยวข้อง โครงการ ‘พื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก’ ในสถานที่ก่อสร้าง หรือ The Good Space จึงได้มีขึ้นเพื่อให้เด็กในไซต์ก่อสร้างไม่ว่าจะสัญชาติใด มีสิทธิ์ได้ใช้ทำกิจกรรมที่จัดให้อย่างปลอดภัย และเป็นอีกหนึ่งวิธีปกป้องคุ้มครองเด็กจากการใช้แรงงานเด็กอีกด้วย

เด็กที่อายุไม่เกิน14ปี สามารถใช้ The Good Space เพื่อการเรียนรู้เบื้องต้นสำหรับเด็ก เสริมทักษะและพัฒนาการเบื้องต้น รวมทั้งเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากอันตราย หรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ในไซต์ก่อสร้าง

โดยเฉลี่ยแล้ว งานก่อสร้างแล้วเสร็จใช้ระยะเวลา1,300วัน ระยะเวลานี้ก็คืออายุไขของ The Good Space ก่อนที่จะถูกรื้อทำลายลงทุกครั้งเมื่องานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ เพราะคนงานจะถูกย้ายไปตามไซต์งานต่างๆ เพื่อเริ่มงานใหม่ และนี่ก็คือระยะเวลาของโอกาสที่เด็กๆ สามารถ เรียน เล่น และ พัฒนาตัวเองอย่างปลอดภัย ถ้าพวกเขาโชคดี ที่ไซต์งานใหม่ก็อาจจะมี The Good Space รอพวกเขาอยู่ แต่ถ้าไซต์งานใหม่ไม่มี The Good Space ก็จะเป็นการยากที่เด็กๆ จะสามารถพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง และเด็กๆ อาจจะวิ่งเล่นในสถานที่ที่เต็มไปด้วยอันตรายจากสิ่งก่อสร้าง และสามารถเกิดอุบัติเหตุกับพวกเขาได้

The Good Space เป็นโครงการที่แสนสิริ Social Change กับ ยูนิเซฟได้ริเริ่มขึ้น และจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจก่อสร้าง เพื่อช่วยสร้างชีวิตดีๆ ให้กับเด็กทุกคนเพราะเด็กคือรากฐานของอนาคต การดูแลสุขภาพ ให้การศึกษาและดูแลความปลอดภัยของพวกเขาจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับเราทุกคนทำไมต้องมี THE GOOD SPACE? 2/4


เพราะเด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียน เล่น และมีสุขภาพดี รวมถึงเด็กทุกคนที่เป็นลูกหลานของคนงานก่อสร้างต่างชาติที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย แม้ว่าพื้นที่ก่อสร้างจะมีมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา แต่ก็ยังคงเป็นพื้นที่อันตรายอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับเด็ก

The Good Space คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก ที่เด็กสามารถมาเล่นและเรียนรู้ได้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ระหว่างที่พ่อแม่ไปทำงาน ซึ่งจะสามารถช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กในพื้นที่ก่อสร้างได้ ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บเล็กน้อย จนถึงขั้นบาดเจ็บรุนแรงหรือกระทั่งเสียชีวิต ผู้เป็นพ่อแม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวล เพราะวางใจได้ว่าเด็กๆ จะเรียนรู้และเล่นอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ครอบครัวสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

The Good Space เป็นโครงการที่แสนสิริ Social Change กับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้ริเริ่มขึ้น และจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจก่อสร้าง เพื่อช่วยสร้างโอกาสที่ดีให้กับเด็กทุกคน เพราะเด็กคือรากฐานของอนาคต การดูแลสุขภาพ ให้การศึกษา และดูแลความปลอดภัยของพวกเขาจึงต้องเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับเราทุกคนทำอย่างไรให้ได้มากกว่าแค่เป็นพื้นที่ปลอดภัย 3/4


The Good Space สร้างขึ้นสำหรับเด็กๆ ที่เป็นลูกหลานของคนงานก่อสร้าง เพื่อพวกเขาจะได้มีที่เล่นและเรียนรู้อย่างปลอดภัยระหว่างที่พ่อแม่ออกไปทำงาน การก่อสร้างพื้นที่นี้เป็นเรื่องง่าย เร็ว และแทบไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

แต่การที่จะทำให้พื้นที่นี้ มีชีวิตและมีประโยชน์สำหรับเด็กๆนั้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย เช่น พันธมิตรทางธุรกิจก่อสร้าง มูลนิธิต่างๆ และจากอาสาสมัคร ทั้งเรื่องสุขพลานามัยเบื้องต้น การเตรียมพร้อมเพื่อเข้าโรงเรียน และ อาหาร ทำให้คุณภาพชีวิตของเด็กๆ ดีขึ้น และ สามารถมีอนาคตที่สดใส

The Good Space เป็นโครงการที่แสนสิริ Social Change กับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้ริเริ่มขึ้น และจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจก่อสร้าง เพื่อช่วยสร้างโอกาสที่ดีให้กับเด็กทุกคน

เพราะเด็กคือรากฐานของอนาคต การดูแลสุขภาพ ให้การศึกษา และดูแลความปลอดภัยของพวกเขาจึงต้องเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับเราทุกคนอนาคตของ THE GOOD SPACE 4/4


แสนสิริและคู่ค้าตั้งใจจะสร้าง The Good Space ในทุกๆ ไซต์ก่อสร้างของเราในประเทศไทย ที่มีแคมป์คนงานและเด็กๆ อาศัยอยู่ เพื่อที่เด็กๆ จะได้มีพื้นที่ปลอดภัยสำหรับ เรียน รู้ เล่น และพัฒนา ระหว่างที่พ่อแม่ทำงาน

นี่เป็นเพียงการเริ่มต้นเล็กๆ เพื่อมุ่งสู่แผนระยะยาว คือการให้เด็กทุกคนในประเทศไทย รวมทั้งเด็กต่างชาติ สามารถเข้าเรียนในระบบการศึกษาได้ ทั้งนี้ เรายังต้องการความช่วยเหลือจากอีกหลายๆ ฝ่าย ทั้งบริษัทใหญ่และเล็ก องค์กรภาคี ตลอดจนทุกๆคน เพื่อให้แผนสำหรับอนาคตอันสดใสของเด็กๆ นั้นสำเร็จลุล่วง

The Good Space เป็นโครงการที่แสนสิริ Social Change กับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้ริเริ่มขึ้น และจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจก่อสร้าง เพื่อช่วยสร้างโอกาสที่ดีให้กับเด็กทุกคน เพราะเด็กคือรากฐานของอนาคต การดูแลสุขภาพ ให้การศึกษา และดูแลความปลอดภัยของพวกเขาจึงต้องเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับเราทุกคนTHE GOOD SPACE LOCATION


* ปี 2555-2558 ขยายไป 21 ไซต์งานก่อสร้าง โดยบางไซต์ปิดพื้นที่แล้ว

 • กรุงเทพฯ

  เศรษฐสิริ ราชพฤกษ์-จรัญฯ 2
  เศรษฐสิริ ประชาชื่น-แจ้งวัฒนะ
  เศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา
  บุราสิริ วงแหวน-อ่อนนุช
  บุราสิริ ปัญญาอินทรา
  คอนโด อ่อนนุช-พระราม 9
  เดอะ ไลน์ สุขุมวิท 71
  ฮาสุ เฮาส์
  เอดจ์ สุขุมวิท 23

 • ปทุมธานี

  คอนโด ธรรมศาสตร์-รังสิต 2

 • นนทบุรี

  อีกหนึ่งโครงการ ที่นนทบุรี (ปี 59)

 • ภูเก็ต

  บ้านไม้ขาว ภูเก็ต
  ดีคอนโด ครีก

 • หัวหิน

  บ้านแสนคราม
  เชโลน่า

 • เชียงใหม่

  ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท เชียงใหม่

 • สงขลา

  ดีคอนโด กาญจนวณิช หาดใหญ่

 • ขอนแก่น

  เดอะ เบส ไฮท์ มิตรภาพ - ขอนแก่น

 • พัทยา

  เดอะ เบส พัทยากลาง

 • นครราชสีมา

  23 องศา เอสเตท เขาใหญ่

 • อุดรธานี

  เดอะ เบส ไฮท์ - อุดรธานี


GALLERYSOCIAL CHANGE : PARTNER

 • บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด (CL)
  บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีเอฟ ไทยวิศวกรรม
  บริษัท ศรีกรุงธน จำกัด(V-CON)
  บริษัท สหย่งเงี๊ยบพัฒนา จำกัด
  บริษัท 110 เอ็นจิเนียริ่งจำกัด
  บริษัท มิสเตอร์อีคอม จำกัด
  บริษัท อินฟีนิท เวิร์ค จำกัด
  บริษัท ที.อาร์.เอ็น.คอนสตรัคชั่น จำกัด
  บริษัท ฟายด์ เวอร์ค กรุ๊ป จำกัด
  บริษัท ที.เอช.อี คอนสตรัคชั่น จำกัด
  บริษัท ช.วิชัย มั่นคง ก่อสร้าง จำกัด
  บริษัท อลงกตก่อสร้าง จำกัด
  บริษัท จ.รุ่งเจริญ ก่อสร้าง จำกัด
  บริษัท เลิศศิวกร คอนสตัคชั่น จำกัด
  บริษัท อธิคม คอนสตรัคชั่น จำกัด
  บริษัท จรรยาเฮ้าส์ จำกัด
  บริษัท บ้านธนูศร จำกัด
  บริษัท สแตมป์ สตางค์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
  บริษัท ที เอ็น ดับบลิว 69 คอนสตรัคชั่น จำกัด
  บริษัท ไชยโย คอนส์แอนด์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
  บริษัท ไนน์ทีนธ แลนด์สเคป จำกัด
  บริษัท จีระธนา ก่อสร้าง จำกัด
  บริษัท ดับบลิว เอ็ม ซี จำกัด
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิบทิศการโยธา
  บริษัท โชคชนายุทธ จำกัด
  บริษัท เวอร์คกิ้ง & แพนท์นิ่ง จำกัด
  บริษัท ดอยลาน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิรุฬ คอนสตรัคชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันชัย เจริญทรัพย์
  บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง ( 2004 ) จำกัด
  บริษัท เว็ลเกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  บริษัท จีโอ ดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
  บริษัท หาดใหญ่สหสินค้าเหล็ก จำกัด
  บริษัท เอสวัน คอมพลีท จำกัด
  บริษัท หาดใหญ่ เม็ททัลชีทต์ จำกัด
  บริษัท โจตันไทย จำกัด
  บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
  บริษัท เอเชียคอนกรีต แพลนด์ จำกัด
  บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด
  บริษัท จีโอ เมเนจเม้นท์ จำกัด
  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)
  บริษัท สยามไดกิ้นเชลส์ จำกัด
  บริษัท อุตสาหกรรมแอคมิ จำกัด
  บริษัท เอส.บี.อุตสาหกรรม เครื่องเรือน จำกัด
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกี้ยนเฮง วัสดุก่อสร้าง
  บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด
  บริษัท แอคมิ 1975 จำกัด
  บริษัท คริสตินา จำกัด
  บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
  บริษัท โคลว์ พลัส จำกัด
  บริษัท เดคครอมาร์ท จำกัด
  บริษัท วีอาร์แอนเดิล จำกัด
  บริษัท เพาเวอร์เอท จำกัด
  บริษัท สยามเมาติ คอนสตรัคชั่น จำกัด
  บริษัท อัลลายแอนซ์ คอร์ป จำกัด
  บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด


Follow us on: