TH | EN

THE GOOD SPORTS

โครงการ The Good Sports คือ โครงการเพื่อสุขภาพที่แสนสิริได้ริเริ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ และสนุกสนานร่าเริงตามวัย ซึ่งส่งผลดีกับสุขภาพร่างกายและจิตใจในระยะยาว โดยโครงการทั้งหมดนี้ไม่การเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยจะรับตามลำดับสมัครก่อน-หลัง และไม่มีข้อแม้ว่าจะเป็นเด็กหญิงหรือชาย หรือเด็กจะมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไร


SANSIRI ACADEMY

Sansiri Academy ก่อตั้งขึ้นเพื่อสอนทักษะการเล่นฟุตบอลให้กับเด็ก ๆ และเยาวชนในวันสุดสัปดาห์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ก็เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกาย รู้จักการทำงานเป็นทีม และรู้จักรักษาระเบียบวินัย นอกเหนือจากการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของเด็กแต่ละคน ทีมผู้ฝึกสอนของ Sansiri Academy ประกอบด้วยโค้ชฟุตบอลมืออาชีพที่ได้รับใบอนุญาตอย่างน้อยในระดับ B และ C ซึ่งโค้ชบางคนมีดีกรีเป็นถึงอดีตนักฟุตบอลทีมชาติด้วย ปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนกว่า 6,000 คน ในจังหวัดกรุงเทพฯ 5 สาขา และอีก 1 สาขาที่จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมในโครงการ Sansiri Academy ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้
ในปี 2555 แสนสิริได้ขยายโครงการ Sansiri Academy ไปสู่การสนับสนุนศูนย์ฟุตบอลสึนามิที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งต้องปิดตัวเองไประยะหนึ่ง เนื่องจากขาดงบประมาณซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ และเพื่อจ้างผู้ฝึกสอน ซึ่งเมื่อได้ทราบว่าทั้งเด็กๆ ครู ผู้ปกครองได้เรียกร้องให้เปิดศูนย์ขึ้นมาอีกครั้ง แสนสิริจึงเข้ามาช่วยเหลือด้วยการนำโปรแกรมการสอนของ Sansiri Academy มาใช้ และนำโค้ชของโครงการลงไปสอนเด็ก ๆ ในโครงการนำร่องนี้ที่ภูเก็ต
LET’S PLAY TOGETHER

www.letsplaytogether.com

โครงการ “เล่นด้วยกันปันให้น้อง”

ยังมีเด็กอีกมากที่ไม่มีโอกาสได้เล่นตามประสาเด็ก เพราะขาดพื้นที่ ของเล่น และอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือแม้แต่ทักษะ ดังนั้น เพื่อเป็นการตอกย้ำถึง “สิทธิในการเล่นของเด็ก” แสนสิริจึงได้ประสานงานกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนโครงการ “Let’s Play Together – เล่นด้วยกันปันให้น้อง” โดยการสนับสนุนของแสนสิริเป็นในรูปแบบของการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้เด็กชาวเขาที่ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ตามจังหวัดตะเข็บชายแดนเช่น แม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ สนับสนุนกีฬาสเปเชี่ยลโอลิมปิคสำหรับเด็กพิการ ไปจนถึงการฝึกสอนการเล่นเทนนิสให้กับเด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
Follow us on: