TH | EN

THE GOODWILL

การได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างชีวิตที่ดีให้กับเด็ก จุดประสงค์ของ The Goodwill จึงต้องการขยาย ความร่วมมือกับคู่ค้าและพันธมิตรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นการริเริ่มแคมเปญต่างๆ กับ UNICEF Thailand และ มูลนิธิเสริมกล้า หรือการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างพื้นที่สำหรับเด็กในโครงการก่อสร้างการช่วยเหลือเด็กในภาวะฉุกเฉินหรือ การสร้างชีวิตที่ดีให้พวกเขาไม่ได้เป็นหน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่หากเป็นหน้าที่ของเราทุกคน


การส่งต่อความช่วยเหลือไปยังเด็กทั่วโลก

จากเจตนารมณ์ในการให้ความช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในประเทศไทย และประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทุกปีๆผลกำไร บางส่วนตอนปลายปีของแสนสิริจำนวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ จะถูกสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กในภาวะฉุกเฉินของ องค์การยูนิเซฟ สำนักงานใหญ่ เพื่อเป็นหนึ่งในองค์กรประเทศไทยที่ได้มีส่วนช่วยเด็กจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน จากภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกปี 2557 เป็นปีที่สี่ที่แสนสิริได้ร่วมสมทบเข้ากองทุนนี้ ซึ่งทางยูนิเซฟได้ให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก และครอบครัวในสถานการณ์ฉุกเฉิน ขนาดใหญ่ 4 เหตุการณ์ ได้แก่ พายุไต้ฝุ่นไหเยี่ยนที่ประเทศฟิลิปปินส์ที่เกิดขึ้นในปีก่อนหน้านี้ และสถานการณ์ความขัดแย้งที่ใน สาธารณรัฐแอฟริกากลาง ซีเรีย และซูดานใต้ เมื่อถึงปลายปี ยูนิเซฟและพันธมิตรได้ดำเนินการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมใน 40 ประเทศ ซึ่งรวมถึงการช่วยเหลือในสถานการณ์สู้รบในยูเครนและอิรัก ความขัดแย้งในฉนวนกาซ่า และการระบาดของเชื้อไวรัส อีโบลาในแอฟริกาตะวันตก
การส่งต่อความช่วยเหลือไปยังเด็กทั่วโลก
SANSIRI SOCIAL CHANGE IN GLOBAL FORUM

จากความสำเร็จจากโครงการเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมของแสนสิริ (Social Change) ทำให้แสนสิริได้รับเชิญเป็นตัวแทนภาคเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองกับภาครัฐและภาคเอกชนจากทั่วโลก ในการประชุมของ The United Nations และ UNICEF ในหลายวาระ:

 • UN Private Sector Focal Points Meeting 2013 ณ เมือง เจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เดือนเมษายนปี 2556 แสนสิริ เป็นหนึ่งในภาคเอกชนที่ได้รับเชิญไปร่วมแลกเปลี่ยนผลสำเร็จ และวิธีการทำงานกับองค์การยูนิเซฟในประชุม United Nations System: Strengthening Partnerships Focal Points Meeting 2013 ณ เมือง เจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ที่จัดขึ้นให้หลากหลายหน่วยงานของสหประชาชาติ (UN) มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการหาวิธีที่ดีที่สุดที่จะร่วมทำงาน CSR กับภาคเอกชน ทั้งนี้ การประชุมยังเป็นวาระการออกหนังสือ “UN-Business Partnerships: A Handbook” ที่เป็นการระบุ Best Practice ของการร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและองค์กรของสหประชาชาติ (UN) ซึ่งมีโครงการ Iodine Please ของ แสนสิริ-ยูนิเซฟ เป็นกรณีศึกษาอีกด้วย
 • UNICEF Children’s Rights and Business Workshop เดือนกันยายน 2556 แสนสิริ โดยคุณเศรษฐา ทวีสิน ได้รับเชิญให้ร่วมปราศัยในการประชุมประจำปี ของยูนิเซฟ ในเรื่องบทบาทของภาคเอกชนที่มีต่อสิทธิเด็ก ที่ยูนิเซฟ สำนักงานใหญ่ นิวยอร์ก
 • United Nations Forum on Business and Human Rights เดือน ธันวาคม 2556 แสนสิริได้เข้าแลกเปลี่ยนมุมมองกับคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ในฐานะตัวแทนภาคเอกชน ของโลก ที่แสดงจุดยืนเรื่องสิทธิมนุษยชน ในเรื่องสิทธิเด็ก การต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ผ่านแคมเปญ The Good Space ในสถานที่ก่อสร้าง และ บทบาทภาคเอกชนในการทำโครงการรณรงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย (Iodine Please) โดยมีคุณพรทัต อมตวิวัฒน์ คณะกรรมการ CSR เป็นตัวแทนคุณเศรษฐา ทวีสิน ในการบรรยาย และ แลกเปลี่ยนมุมมองกับ หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชนที่มาร่วมงานจากทั่วโลก


BEST START

WWW.BESTSTARTHAILAND.COM

ยูนิเซฟ แสนสิริ จุดประกายสังคม เปิดตัวโครงการ "Best Start" ดึง 6 ศิลปินชื่อดังชวนคนไทยเปลี่ยนอนาคตเด็ก หนุนรัฐฯแก้ปัญหา พัฒนาเด็กเล็ก กรุงเทพฯ 6 กุมภาพันธ์ 2558 - องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ ร่วมกับ Sansiri และเหล่าศิลปิน คนดัง หนูดี-วนิษา เรซ, ญารินดา บุนนาค, บอย โกสิยพงษ์, สุหฤท สยามวาลา โอปอล์-ปาณิสรา อารยะสกุล, และ นิ้วกลม-สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ เปิดตัวโครงการ Best Start “หกปีแรกของชีวิต คือหกปีทองของเด็ก” จุดประกายให้พ่อแม่และสังคมเห็น ความสำคัญของการพัฒนาเด็กวัยแรกเกิดถึง 6 ปี พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมลงชื่อผ่าน www.beststartthailand.com และ Facebook Beststartthailand ตั้งเป้า 2 หมื่นรายชื่อนำเสนอต่อภาครัฐ เพื่อผลักดันให้เพิ่มการลงทุนในการพัฒนาเด็กเล็กและ ร่วมแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการของเด็ก

ในงานแถลงข่าวเปิดโครงการวันนี้ นางวาเลรี ตาตอน รองผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่าโครงการ Best Start ต้องการ เรียกร้องให้พ่อแม่ สาธารณชน ตลอดจนรัฐบาลและทุกภาคส่วนหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มากขึ้น เนื่องจากเป็น รากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศไทยในการฝ่าฟันความท้าทายต่างๆ ในอนาคต “ยูนิเซฟ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะในช่วงหกปีแรกของชีวิต ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดเนื่องจากสมองของ เด็กพัฒนาสูงสุด การพัฒนาเด็กในช่วงนี้จะเป็นรากฐานสำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาตลอดชีวิต ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตเด็กและ อนาคตของชาติด้วย อย่างไรก็ตามพบว่ายังมีเด็กปฐมวัยจำนวนมากในประเทศไทยที่ยังต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ ที่กระทบต่อพัฒนาการ ของพวกเขา” นางตาตอนกล่าว • ปาณิสรา พิมพ์ปรุ
  (โอปอล์)


 • สราวุธ เฮ้งสว้สดิ์
  (นิ้วกลม)


 • วนิษา เรซ
  (หนูดี)


 • สุหฤท สยามวาลา


 • ชีวิน โกสิยพงษ์
  (บอย)


 • ญารินดา บุนนาคโครงการ Best Start “หกปีแรกของชีวิต คือหกปีทองของเด็ก” ได้รับความร่วมมือจากศิลปินผู้มีชื่อเสียงในด้านต่างๆ 6 ท่าน มาร่วมเป็นทูตประจำโครงการโดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ ซึ่งได้แก่ หนูดี-วนิษา เรซ, ญารินดา บุนนาค, โอปอล์-ปาณิสรา อารยะสกุล, บอย โกสิยพงษ์, สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (นิ้วกลม) และสุหฤท สยามวาลา โดยจะมาร่วมกันรณรงค์ให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการพัฒนา เด็กเล็ก และพูดคุยถึงปัญหาที่ยังกระทบต่อพัฒนาการของเด็กไทยในหลากหลายด้าน ตลอดจนเชิญชวนให้ประชาชนร่วมลงชื่อเพื่อ ผลักดันให้รัฐบาลและทุกภาคส่วนเพิ่มการลงทุนในเด็กเล็กและแก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเด็กอย่างจริงจัง

โครงการ Best Start ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในแง่ต่างๆ โดยชี้ว่าการพัฒนาเด็กตั้งแต่ยังเล็ก ถือเป็นการลงทุน ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เมื่อเทียบกับการลงทุนในการศึกษาช่วงวัยอื่นๆ ซึ่งหลักฐานจากการศึกษา หลายชิ้นจากทั่วโลกต่างยืนยันว่า เด็กที่ได้รับการพัฒนาตั้งแต่ยังเล็กมักจะประสบความสำเร็จในการศึกษาและเติบโตเป็นทรัพยากรที่มี คุณค่าต่อสังคม “เราไม่สามารถปล่อยให้เวลาที่มีค่าที่สุดนี้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ เพราะมันอาจสายไปที่จะแก้ไขได้เมื่อผ่านช่วงวัยที่ สำคัญที่สุดนี้ไปแล้ว และถ้าประเทศไทยต้องการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน เราต้องเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มากขึ้นนับตั้งแต่ตอนนี้” นางตาตอนกล่าว

อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2555 ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ด้วยการสนับสนุนจ ากยูนิเซฟ ได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาต่างๆ ที่กระทบต่อพัฒนาการและความเป็นอยู่ของเด็กเล็กในประเทศไทย ทั้งในเรื่องโภชนาการ พัฒนาการของเด็ก ความสัมพันธ์ในครอบครัวและการศึกษา ยกตัวอย่างเช่น มีเด็กเพียงร้อยละ 12 เท่านั้นที่ได้กินนมแม่เพียงอย่างเดียว ในช่วงหกเดือนแรกของชีวิต หรือมีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีถึงร้อยละ 16 ที่เตี้ยแคระเกร็นเนื่องจากขาดสารอาหารอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลานาน นอกจากนี้มีเด็กวัย 3 ขวบถึงร้อยละ 25 ที่ไม่ได้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรืออนุบาลบอย โกสิยพงษ์ นักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ชื่อดัง ตัวแทนทูตประจำโครงการ Best Start กล่าวเชิญชวนให้พ่อแม่หันมาให้ใส่ใจกับการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กเล็กและให้เวลากับลูกมากขึ้น
Follow us on: