TH | EN

ก้าวแรกกับการสำรวจวิกฤติปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน

Iodine Please ก้าวแรกกับการสำรวจวิกฤติปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน เมื่อปี 2553 ณ.อำเภอบ้านแม่เติน จ.ลำปาง

ชม VDO คลิกที่นี่
Follow us on: