TH | EN

Asia Responsible Entrepreneurship Award 2011

อีกหนึ่งรางวัลสำหรับแคมเปญ iodine please กับรางวัล Best Csr Practice Across Southeast Asia ในงาน Asia Responsible Entrepreneurship Award 2011 โดย คุณพรฑัต อมตวิวัฒน์ คณะกรรมการบริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน) และคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ที่ โรงแรม มาริน่า เบย์ แซนด์ ประเทศสิงคโปร์
Follow us on: