TH | EN

วรรณสรณ์ร่วมรณรงค์ไอโอดีนเสริมไอคิว

Iodine Please สัญจรไปยังอาคารวรรณสรณ์ พบปะน้องๆเยาวชนที่มาติวเข้ม กิจกรรมภายในงานร่วมแนะนำการเลือกเกลือเสริมไอโอดีนเพื่อเพิ่มไอคิว กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเสียงตอบรับอย่างมากมาย
Follow us on: