TH | EN

RBSC สิงห์สนาม ร่วมสนับสนุนไอโอดีน

RBSC Polo Sports Club จัดงาน Chang International แข่งขันฟุตบอลชิงถ้วย รวมพลังสิงห์สนามจากนานาชาติ พร้อมร่วมสนับสนุนโครงการไอโอดีนพลีส ส่งเสริมการใช้เกลือเสริมไอโอดีนถ้วนหน้า เพื่อลดวิกฤติปัญหาการขาดสารไอโอดีน
Follow us on: