TH | EN

แสนสิริ ร่วมสนับสนุนงาน "ข่วงละอ่อนเจียงใหม่สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง"

Sansiri Social Change ร่วมปราศรัยในการประชุมของสหประชาชาติ The United Nations Forum on Business and Human Rights

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2556 แสนสิริ และจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “ข่วงละอ่อนเจียงใหม่สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” หรือภาษาภาคกลางคือ "ลานเด็กเชียงใหม่สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง" ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา บริเวณสี่แยกกลางเวียง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแบบล้านนา โดยพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ดร. เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และนายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ บริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน) มาร่วมเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาอวยพรในพิธีการรดน้ำดำหัว สำหรับภายในบริเวณลานกิจกรรมมีการจัดพื้นที่กาดหมั้วครัวฮอม การจัดแสดงนิทรรศการประเพณีสงกรานต์ และวัฒนธรรมล้านนา โดยนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในเครือข่ายของสภาเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่จาก 25 อำเภอ 17 จังหวัด รวมถึงการแสดงศิลปะร่วมสมัยล้านนา การแสดงฟ้อนนกกิงกะหร่า และฟ้อนโต การแข่งขันกลองสะบัดชัย และการแข่งขันฟ้อนเล็บแบบดั้งเดิม
Follow us on: