TH | EN

แสนสิริรับโล่ห์เชิดชูเกียรติ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2556 แสนสิริ และจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “ข่วงละอ่อนเจียงใหม่สืบสานแสนสิริรับโล่ห์เชิดชูเกียรติมหกรรมรวมพลังประเทศไทย นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ตัวแทนกระทรวงสาธารณสุขร่วมมอบโล่ห์เชิดชูเกียรติแก่ คุณเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน) สำหรับโครงการไอโอดีนพลีส ที่ให้การสนับสนุนอย่างดียิ่งในการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ในงาน “มหกรรมรวมพลังประเทศไทย เพิ่มโอโอดีน เพิ่มไอคิว”
Follow us on: