TH | EN

GIVE Phuket ชวนทำความดีเทศกาลกินเจ เมืองภูเก็ต 2556

แสนสิริ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ชวนกันทำความดีด้วยการทำความสะอาดโรงเจ เพื่อเป็นสิริมงคลและปัดเป่าความชั่วร้าย ฝึกฝนจิตใจให้รู้จัก การ ลด ละ เลิก การเบียดเบียนชีวิตสัตว์ เพื่อเตรียมรับสิ่งดีๆใหม่ๆให้กับศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย และ ศาลเจ้าบางเหนียว เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2556
Follow us on: