TH | EN

โรงเรียนในไร่ส้ม เพราะเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษา

Sansiri Social Change สู่เส้นทางไปโรงเรียนในไร่ส้ม อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิต และสิทธิทางการศึกษาของเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ ณ โรงเรียนในไร่ส้ม อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเข้าเยี่ยมชมพร้อมมอบผ้าห่มสู้ภัยหนาว และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่ ศูนย์การเรียนเด่นเวียงชัย และศูนย์การเรียนหนองงูเหลือม ในการเดินทางครั้งนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเด็ก และโอกาสทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนแสนสิริองค์การที่เป็นมิตรกับเด็ก ร่วมสนับสนุนการศึกษา และสิทธิในการเล่นของเด็กทุกคน
Follow us on: